Home   Onderwerpen   Gezondheid en zorg   Mantelzorg   Dementie   Hulp van anderen

Hulp van anderen bij de zorg voor iemand met dementie

Er zijn vaak mensen die u wel willen helpen. Denk maar aan familieleden, buren en vrienden. Dat kan uw zorgtaken lichter maken.

Misschien bent u een van die vele mensen die betrokken is bij de zorg voor iemand met dementie.Dat hoeft u niet alleen te doen.

Om hulp vragen

Misschien vinden andere mensen het moeilijk om hulp aan te bieden als ze weten dat u altijd de zorg op u neemt. Ze willen u niet voor het hoofd stoten.

Of u vindt het moeilijk om hulp te vragen. Vraagt u gerust om hulp en neem hulp aan als mensen die aanbieden. Dan heeft u zelf tijd om iets anders te doen. U kunt de zorg dan waarschijnlijk beter aan.

Hulp krijgen

U kunt familie, kennissen of vrienden om hulp vragen. Er zijn allerlei manieren te bedenken waarop andere mensen uw taken wat lichter kunnen maken.

Overnemen van zorg

Door taken te verdelen kunt u zelf een stukje van de zorg loslaten. Iemand anders kan praktische zaken overnemen. Bijvoorbeeld:

  • Uw buurvrouw doet het strijkwerk.
  • Een vrijwilliger leest uw moeder de krant voor.
  • Een vriend brengt 1 keer in de week 1 dagdeel bij uw partner door.
  • Uw dochter gaat even wandelen met haar vader.

De zorg verdelen

U kunt ook met anderen afspreken om de zorg te verdelen per dagdeel. Bijvoorbeeld: u neemt de zorg door de week voor uw rekening, uw buurvrouw doet dat op zaterdag en uw zus op zondag. Zo heeft u de gelegenheid in het weekend even bij te komen.

Ondersteuning van vrijwilligers

In uw gemeente zijn mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning: maatschappelijke organisaties, patiëntenverenigingen en lotgenotenverenigingen bieden dit vaak aan.

Vrijwilligers kunnen deels uw taken overnemen, als dat nodig is. Dat heet ook wel respijtzorg. Ook zijn er bezoek- en oppasdiensten, waarbij een vrijwilliger helpt door de dementerende een dagdeel gezelschap te houden.

Een buddy inschakelen

Misschien is een buddy iets voor uw naaste. Een buddy is een vrijwilliger die mensen met een ziekte of beperking praktische hulp en emotionele steun geeft.

Voorlichting en belangenbehartiging

Alzheimer Nederland organiseert regelmatig activiteiten op het gebied van voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. Op die manier komen ze op voor betere zorg en hulp voor dementerenden.

Alzheimer Café Waalwijk

Elke derde woensdag van de maand worden in Woonzorgcentrum Antoniushof, Vredesplein 100 in Waalwijk, bijeenkomsten georganiseerd door Alzheimer Nederland voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Iedereen is welkom! De agenda voor deze bijeenkomsten vind u op de site van www.alzheimer-nederland.nl of bij Nieuws op de Waalwijzer.

U kunt daar eens naartoe gaan. Het geeft u de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, maar ook om tips en ideeën op te doen.

Voor meer informatie neem contact op met: Mevr. Mieke Koolen-de Kort, 0416-339653.

Dementieconsulent

De dementieconsulente, Marianne de Jongh, kan u op verschillende manieren ondersteunen: informatie geven over de ziekteverschijnselen vanaf het eerste begin; emotionele ondersteuning bieden bij omgang met de ziekte; praktische adviezen geven over de omgang met iemand die dementie heeft in de thuissituatie; uw behoeften en wensen centraal stellen in de hulpvraag; zorgen dat u hulp krijgt die past bij uw situatie; uw belangen behartigen bij andere situaties.

De dementieconsulent is bereikbaar via het team WijZ van de gemeente Waalwijk, 0416-683456.

Bellen met een hulplijn

Als u vragen heeft of u wilt uw verhaal kwijt, dan kunt u bellen met:

  • de AlzheimertTelefoon: 0800 5088 (gratis)
  • de Mantelzorglijn: 030 760 60 55

U kunt ook contact opnemen met een ouderenadviseur in uw gemeente.

Wilt u uw hart luchten, dan kunt u 24 uur per dag bellen met De Luisterlijn: 0900-0767.

Mantelzorgmakelaars

Als mantelzorger moet u veel regelen. Een mantelzorgmakelaar kan u hierbij helpen, bijvoorbeeld bij de administratie. Mantelzorgmakelaars kunnen ook bemiddelen tussen u en uw werkgever, als u werk en mantelzorg wilt combineren.

Als u aanvullend bent verzekerd, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten van de mantelzorgmakelaar vergoedt. Dit kunt u navragen.

Op de website van MantelzorgNL vindt u meer informatie over mantelzorgmakelaars.

Thuis met dementie

Thuis met dementie :
een ontmoetingspunt voor Ontmoeting - Voorlichting - Informatie- Emotionele steun - Deelname aan activiteiten.
Voor wie:
Mensen met (een vermoeden van) dementie, hun familie en mantelzorgers
Waarom:
Openlijk praten over dementie en samen deelnemen aan activiteiten

Sinds 1 februari 2017 is het Parkpaviljoen elke dinsdag open voor activiteiten.
Meer informatie hierover via dementieconsulent Marianne de Jongh (06-13923523).
Kijk voor de agenda onder Nieuws op deze website.

U kunt met uw vragen ook terecht bij uw huisarts, Team WijZ,
' t Buitenhuis (Schakelring) en de dementieconsulent.