Hulp en zorg voor mensen die dementie hebben

Behalve hulp van vrienden, familie en andere mensen uit uw directe omgeving, kunt u als iemand, die zorgt voor een persoon met dementie ook gebruik maken van diensten van andere organisaties.

U blijft gewoon (een deel van) de zorg voor uw rekening nemen, maar er wordt u ook iets uit handen genomen om u te ontlasten.

Ergotherapie

Een ergotherapeut kan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten door uw naaste wat gemakkelijker maken. Door oefeningen en advies over hulpmiddelen kan uw naaste misschien nog wat langer zelfstandig zijn.

De huisarts of specialist kan een verwijzing geven voor ergotherapie.

Bewindvoering

Er komt een moment waarop uw naaste niet meer zelf zijn of haar financiën kan regelen. Het is daarom verstandig om op tijd vast te stellen wie het vermogen beheert. Dit heet beschermingsbewind.

Respijtzorg

Respijtzorg is een vervanging of aanvulling voor de zorg die familie en vrienden bieden. Meestal krijgen zij hulp van vrijwilligers, om zo de zorg wat minder zwaar te maken.

Thuiszorg

Het is ook mogelijk dat iemand van een thuiszorgorganisatie langskomt om een deel van de zorgtaken van u over te nemen. U kunt denken aan verzorging en verpleging.

Verzorging en verpleging worden vergoed vanuit de zorgverzekering. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie.

Inloopochtenden Thuis met dementie

Elke eerste en derde dinsdag van de maand worden er van 10.00-12.00uur activiteiten georganiseerd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in het Parkpaviljoen in Waalwijk. Bijvoorbeeld jeu de boule, muziekochtenden, schilderen of bewegen op muziek. Ook worden buitenactiviteiten georganiseerd. Kijk voor de agenda bij Nieuws op de Waalwijzer.

Meer informatie:
Wilt u meer informatie neem dan contact op met Marianne de Jongh via 06-139 235 23. U kunt haar ook bereiken via het team WijZ bij de gemeente Waalwijk. 0416-683 456.

Wist u dat het Parkpaviljoen sinds februari 2017 iedere dinsdagochtend van 10.00-12.00uur voor u geopend is. U kunt dan terecht voor een praatje, een kopje koffie, voor informatie over dementie en om andere mensen te ontmoeten.

Opvang en dagbehandeling

Uw naaste kan misschien naar de dagopvang of dagbehandeling in een zorginstelling.

Hij of zij blijft gewoon thuis wonen, maar wordt overdag opgevangen, verzorgd en eventueel behandeld. Het doel is om u even te ontlasten, zodat u op krachten kunt komen en tijd heeft voor andere bezigheden. De zorg is dan in handen van beroepskrachten.

Opname verzorgings- of verpleeghuis

Soms is het niet te voorkomen dat iemand met dementie moet worden opgenomen.

Als de zorg op een of andere manier niet meer thuis kan, dan kan uw naaste worden opgenomen, helaas soms tegen diens wil. Dan treedt de BOPZ-procedure in werking.

Voor opname en verblijf heeft u een indicatie nodig van het CIZ.

Hulpmiddelen

Er zijn allerlei hulpmiddelen beschikbaar, die de zorg voor uw naaste kunnen vergemakkelijken, zoals: