Autisme

Autisme

Autisme wordt beschouwd als een ontwikkelingsstoornis met een neurologische oorzaak. De hersenen van autisten functioneren daardoor anders; in het bijzonder de perceptie van de sensorische waarnemingen. Hierdoor bestaan hun waarnemingen uit losse fragmenten die voor de autist vaak niet de verbanden hebben, die voor anderen vanzelfsprekend zijn. Mensen met autisme hebben beperkingen in de sociale interactie, beperkingen in verbale en non-verbale communicatie en beperkingen in het verbeelding- en voorstellingsvermogen. Alle mensen met autisme ervaren op hun eigen manier hun beperkingen en problemen. Soms ervaart alleen de omgeving dat iemand anders is.

Diverse vormen van autisme

Autisme is een verzamelnaam voor stoornissen die vallen onder de psychiatrische stoornissen die worden geclassificeerd volgens de zogenaamde DSM-IV-TR criteria. Dit systeem wordt wereldwijd gebruikt. Een diagnose wordt gesteld door een Psychiater, GZ-psycholoog of Autismeteam.

Vijf subgroepen

Er worden vijf subgroepen van autisme onderscheiden en dat zijn:

  • (klassiek) autisme
  • de stoornis van Asperger
  • PDD-nos
  • RET syndroom
  • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd

Aanbod binnen Waalwijk

In BaLaDe vindt u het Autismecafé van Waalwijk. Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme. Het is een echt ouderinitiatief: door ouders, voor ouders. Je kunt er gratis en anoniem heen. Activiteiten worden aangekondigd via de "knop" Nieuws op de Waalwijzer en via de lokale pers.

ABA-instituut begeleid kinderen met autisme (en hun omgeving). Dit volgens een specifieke behandelmethode voor voornamelijk bij kinderen en mensen met een verstandelijke handicap.

Activiteiten in de regio

Stichting Perspectief in Tilburg organiseerd activiteiten voor mensen met een vorm van autisme.
Onze deelnemers zijn mensen met een normale begaafdheid, van 18 jaar en ouder, die in Noord-Brabant wonen.

ABCafé in Breda organiseerd iedere 4e woensdag van de maand een borrelavond voor mensen met autisme met een normale tot hoge begaafdheid. Daarnaast worden andere activiteiten georganiseerd.

 

Websites met meer informatie over autisme

Het behandelcentrum ‘Dr. Leo Kannerhuis Brabant' is een samenwerking tussen Amarant en het Dr. Leo Kannerhuis. Het behandelcentrum levert een gespecialiseerd aanbod voor kinderen en jongeren met autisme in het zuiden van het land.

Balansdigitaal: Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

Rijksoverheid Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan moet de school daarvoor zorgen. Dat geldt ook voor kinderen die door ADHD of autisme extra ondersteuning nodig hebben. Als het kan op een gewone school. Als dat niet kan, kan uw kind eventueel naar het speciaal onderwijs.

In geval van autisme en (ernstige) gedragsproblemen kan het Centrum voor Consultantie en Expertise geraadpleegd worden.
Als zorgprofessionals zijn vastgelopen met een cliënt kunnen zij bij het CCE een consultatie aanvragen. De cliënt zelf, familie of vertegenwoordigers kunnen dat ook doen. Daar zijn voor hen geen kosten aan verbonden. Het CCE gaat met zorgprofessionals en anderen op zoek naar verklaringen voor het probleemgedrag en naar mogelijkheden om de situatie van de cliënt te verbeteren