Tips om schulden het hoofd te bieden

Uit de schulden komen, kan moeilijk zijn. Misschien heeft u iets aan deze tips!

Bezuinigen en budgetteren

Schulden verdwijnen niet vanzelf. Als u niets doet, lopen ze zelfs op. Begin dus direct met het beperken van uw uitgaven, zodat u kunt gaan afbetalen. Er zijn allerlei manieren om geld te besparen. Ook is het slim uw uitgaven strikt te budgetteren.

Stappenplan maken

U kunt een stappenplan volgen om van uw schulden af te komen.

  1. Een overzicht maken van al uw schulden en hoeveel u moet aflossen.
  2. Uitrekenen hoeveel u per maand moet aflossen en inschatten hoeveel u daadwerkelijk kunt aflossen.
  3. Een begroting maken: een overzicht van uw inkomsten en uitgaven.
  4. Controleren of het bedrag bij 2 haalbaar is. Vergelijk het aflosbedrag met uw begroting. Houdt u genoeg geld over om de maandelijkse aflossingen te kunnen doen?
  5. Zo niet, dan kunt u proberen een regeling te treffen met uw schuldeisers. U stuurt ze een brief met daarin een voorstel. Zo'n regeling heet een betalingsregeling. Hoe u dit aanpakt, kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid.

Online stappenplan

Op de website Zelfjeschuldenregelen.nl vindt u de digitale versie van het stappenplan voor de aanpak van schulden. U kunt dit stappenplan online invullen. De website helpt bij het opstellen van een begroting en een betaalplan.

Abonnementen opzeggen

U kunt uw abonnementen, lidmaatschappen en donaties aan goede doelen eens opnieuw bekijken. Waar betaalt u allemaal voor? Speelt u nog mee in de loterij? Heeft u een abonnement op een televisiegids, tijdschriften of de krant? Bent u lid van verenigingen of clubs met een hoge contributie?

Misschien kunt u deze abonnementen opzeggen of kijken of u het kunt inwisselen voor iets goedkopers. Vaak is het bijvoorbeeld goedkoper om de krant digitaal te gaan lezen. U kunt misschien wel sporten of uw hobby uitoefenen buiten de vereniging om, met vrienden en bekenden.

Niet meer rood staan

Ook rood staan kost geld. De bank rekent hierover rente. Bovendien loopt u het risico dat u meer geld uitgeeft dan u heeft.

U kunt met uw bank afspreken dat u niet rood mag staan of niet meer dan een bepaald bedrag.

Toeslagen en tegemoetkomingen

U kunt onderzoeken of u in aanmerking komt voor toeslagen of tegemoetkomingen. Denk aan huurtoeslag en zorgtoeslag.

Daarnaast kunt u ook denken aan kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en hulp voor minima. U kunt dit navragen bij de gemeente.

Verkopen van spullen

Heeft u waardevolle spullen, zoals een dure smartphone, auto of racefiets, dan zou u kunnen kijken of u deze kunt verkopen. U kunt er iets goedkopers voor in de plaats nemen.

Ook oude spullen kunnen soms nog best wel wat opbrengen op de rommelmarkt.

Kostgeld kinderen

Heeft u kinderen die nog bij u wonen, maar die al wel een eigen inkomen hebben? Dan kunt u hen vragen om kostgeld te betalen. Op die manier betalen ze mee aan de boodschappen en de woonlasten.

Lening aanpassen

Een lening is duur. U betaalt meestal veel rente. U kunt in overleg met uw schuldeiser uw lening laten aanpassen.

U kunt het volgende vragen:

  • Verlaging van de maandelijkse termijnbedragen.
  • Verlaging van het rentepercentage. Meestal moet u hiervoor wel extra kosten betalen.
  • Verlenging van de looptijd van uw lening, waardoor uw maandlasten lager worden.

Een goedkopere lening afsluiten

Heeft u een lening waarvoor u een hoge rente betaalt? Dan kunt u deze misschien in één keer afbetalen door een goedkopere lening af te sluiten. Denk aan een (tweede) hypotheek.