Wet schuldsanering natuurlijke personen

Lukt het u niet om samen met een schuldhulpverlener tot een oplossing te komen met de schuldeisers, dan moet u naar de rechter. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) treedt dan in werking.

De regeling

De rechter kan uw schuldeisers een regeling opleggen, waarbij u uw schulden gedurende minimaal 3 en maximaal 5 jaar afbetaalt.

Blijven er na die periode nog schulden over, dan worden die kwijtgescholden. Dat wil zeggen, dat u die schulden niet meer hoeft af te betalen.

Het traject starten

Het traject start als uw schuldhulpverlener een verzoekschrift indient bij de rechtbank. Uw schuldhulpverlener kan u hierover adviseren en helpt u met het verzamelen van de documenten die met verzoekschrift moeten worden meegestuurd.

U krijgt na een paar weken een oproep om op de rechtszitting te verschijnen. De rechter stelt u nog enkele vragen en besluit of u wel of niet wordt toegelaten tot de WSNP. U wordt alleen toegelaten als u zelf niet meer uit de financiële problemen komt en als de hulp van de gemeente niets heeft opgelost.

Bewindvoerder WSNP

Beslist de rechter dat u in aanmerking komt voor het wettelijke traject? Dan krijgt u een bewindvoerder WSNP toegewezen. U kunt er niet zelf een kiezen.

  • Van uw bewindvoerder krijgt u informatie over wat u te wachten staat in de WSNP.
  • De bewindvoerder zorgt ervoor dat u zich houdt aan de regels van het wettelijk traject.
  • Hij of zij onderzoekt uw financiële situatie en informeert uw schuldeisers en de rechtbank.
  • De eerste 13 maanden krijgt de bewindvoerder ook al uw post.
  • De bewindvoerder berekent het bedrag dat u per maand nodig heeft voor uw vaste lasten.
  • De rest stort u op een rekening, die de bewindvoerder gebruikt om uw schuldeisers terug te betalen.

U bent verplicht uw bewindvoerder alles te vertellen wat van belang is voor uw schuldsanering.

Hulp bij omgaan met geld

Wanneer u onder bewind staat, mag u sommige financiële beslissingen nog wel zelf nemen. U betaalt bijvoorbeeld wel zelf uw vaste lasten. Zoals de huur, gas/water/licht en de boodschappen.

Een van de voorwaarden van de WSNP is dat u geen nieuwe schulden mag maken.

Een bewindvoerder WSNP helpt u hier niet bij. Heeft u moeite om goed met uw geld om te gaan, dan kan een budgetbeheerder u daar bij helpen. De bewindvoerder kan u wel helpen om een budgetbeheerder te vinden.

Beschermingsbewind

WSNP-bewind is iets anders dan beschermingsbewind. Bij beschermingsbewind mag iemand helemaal geen financiële beslissingen meer nemen. Soms zijn de schulden zo ernstig, dat dat een reden is om iemand onder beschermingsbewind te plaatsen. Dat heet ook wel schuldenbewind.