Schuldhulpverlening

Wanneer u er niet uitkomt met uw schuldeisers, kunt u mogelijk schuldhulpverlening krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met team WijZ van gemeente Waalwijk.

Wat gaan ze doen?

De mensen van de schuldhulpverlening brengen uw situatie in kaart en treffen een regeling met uw schuldeisers. Een hulpverleningstraject duurt meestal een aantal jaren.

Soms is het nodig dat de schuldhulpverleners tijdelijk uw inkomen beheren. Zij zorgen dan voor de aflossing van uw schulden.

Het kan voorkomen dat u bijvoorbeeld uw huis of auto moet verkopen. Of afstand moet doen van uw mobiele telefoon. Het uiteindelijke doel is dat u uw geldzaken weer onder controle hebt en zonder schulden verder kunt.

Hoe regel ik hulp?

Voor schuldhulpverlening van de gemeente komt u mogelijk in aanmerking als u (dreigende) schulden heeft die u niet zelf kunt oplossen. U moet wel ingeschreven staan in de gemeente en een eigen inkomen hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het meldpunt schuldhulpverlening van Team Wijz. Komt u ervoor in aanmerking, dan is de ondersteuning gratis.

Kredietbank

U kunt ook terecht bij een kredietbank voor ondersteuning bij uw geldzaken.