Volgens de wet heeft iedereen recht op het minimumloon

Iedere werknemer heeft recht op het minimumloon. Het hangt van uw situatie af wat uw minimumloon is.

 • Voor jongeren van 15 tot 22 geldt het minimumjeugdloon.
 • Voor werknemers van 22 tot aan de AOW-leeftijd geldt het wettelijk minimumloon.
 • Ook flexwerkers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het minimumloon.

Minimumuurloon berekenen

Uw minimumloon staat op uw loonstrookje. Een volledig dienstverband is bij het ene bedrijf 36 uur, en bij het andere 38 of 40 uur per week. Daarom kunt u niet in een oogopslag zien wat uw minimumloon per uur is.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u uitrekenen wat uw minimumloon zou moeten zijn.

Waaruit is het minimumloon opgebouwd?

Afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met uw werkgever, kan uw minimumloon opgebouwd zijn uit de volgende onderdelen.

 • Het (basis-)loon dat u met de werkgever bent overeengekomen.
 • Toeslagen voor prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden.
 • Vaste beloningen voor de omzet die u als werknemer maakt en waarmee het loon op vaste basis wordt verruimd.
 • Beloningen van derden die uit het werk voortvloeien (zoals fooien) waarover u afspraken heeft gemaakt met uw werkgever.

Wat valt buiten het minimumloon?

Behalve het minimumloon, kan uw inkomen worden aangevuld met:

 • geld dat u verdient met overwerk;
 • vakantiegeld;
 • winstuitkeringen;
 • speciale uitkeringen die u bijvoorbeeld krijgt als u een bepaalde omzet heeft behaald;
 • vergoedingen voor kosten die u voor uw werk moet maken;
 • eindejaarsuitkeringen;
 • werkgeversbijdrage in ziektekosten.