Hulp en regelingen bij een minimuminkomen

Er zijn verschillende organisaties en regelingen die u kunnen helpen om het financieel te redden.

De voedselbank

Lukt het u niet meer de eindjes aan elkaar te knopen? Dan komt u wellicht in aanmerking komen voor een voedselpakket van de voedselbank.

Via het contactformulier kunt u bij team WijZ van gemeente Waalwijk een aanvraag indienen.

Voorwaarde is dat u te weinig geld heeft om van te leven, na aftrek van de vaste lasten. Hoeveel geld dat voor uw huishouden is, staat in de criteria. Meer informatie over voedselbank de Rijglaars in Waalwijk vindt u op de website.

Regelingen van de gemeente

De gemeente Waalwijk heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen. speciale voorzieningen en kortingsregelingen om u financieel te steunen, denk hierbij aan de PasWijzer en het Jeugdsportfonds.

Kijk ook in de nieuwe uitgave "Wegwijs in armoedevoorzieningen, omdat elke cent telt".

Gemeentebelasting

U kunt gemeentelijke heffingen vaak gespreid betalen. Soms is kwijtschelding mogelijk. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De hoogte van uw inkomen en spaargeld is bijvoorbeeld belangrijk. Het vermogen dat u mag behouden zonder belasting te betalen is lager dan de vermogensgrens om bijstand te kunnen krijgen. De gemeente bekijkt ook of u een ander vermogen heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van een auto of een eigen huis. U kunt het beste zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een kwijtscheldingsformulier aanvragen. Deze mogelijkheid vervalt na 3 maanden nadat u de (laatste termijn van de ) gemeentelijke belastingen hebt betaald.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belasting? Heeft u tijdelijk onvoldoende geld om uw aanslag te betalen? Dan kunt u de gemeente vragen met u mee te denken over een betalingsregeling. Neem hiervoor ook contact op met het team Financiën/invordering via telefoon 0416-683456.

Paswijzer, jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Schoolwijzer en Taalrijkwijzer

De PasWijzer is een gratis pas voor inwoners van gemeente Waalwijk met een gezinsinkomen van op of net iets boven het sociaal minimum. Met de PasWijzer krijgt u korting op sportacitiveiten, culturele activiteiten en recreatie. Wat kunt u met de Paswijzer doen? U kunt de PasWijzer aanvragen bij Team WijZ. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. Zie inkomensnormen. Als u uw PasWijzer heeft ontvangen kunt u via onderstaande aanvraagformulieren een tegemoetkoming krijgen.

  1. Aanvraagformulier korting op Brabantsdagblad en De Stem
  2. Aanvraagformulier TaalrijkWijzer schooljaar
  3. Aanvraagformulier Sportactiviteiten

Het jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds Waalwijk zet zich in om alle kinderen in onze gemeente de kans te bieden te sporten. Het is mogelijk via team WijZ of de buurtsportcoaches van de gemeente Waalwijk een bijdrage uit het Jeugdsportfonds aan te vragen. Gemeente Waalwijk vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen sporten en bewegen. Sporten is niet alleen leuk, maar ook goed voor de gezondheid en brengt kinderen met elkaar in contact.

Het Jeugdsportfonds Waalwijk is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar die in het bezit zijn van de PasWijzer. Maar ook wanneer het gezinsinkomen maximaal 120 % van het minimum inkomen is.
Het Jeugdsportfonds Waalwijk betaalt de contributie en de eventuele kosten van sportkleding zoals een judopak, zwempak, sportschoenen, keepershandschoenen, hockeystick of andere benodigdheden. Dit met een maximum van € 225,- per jaar. De contributie wordt direct overgemaakt naar de sportvereniging. Voor de aanschaf van sportmateriaal wordt een waardebon uitgegeven, die ingeleverd kan worden bij aangesloten winkels.

Kijk voor meer informatie
Aanvraag Jeugdsportfonds.
Toelichting aanvraagformulier Jeugdsportfonds.

Heeft u nog vragen over het Jeugdsportfonds? Neem dan contact op met team WijZ van gemeente Waalwijk of met de buurtsportcoaches via buurtsportcoach@waalwijk.nl.

Jeugdcultuurfonds
En kunnen uw kinderen daarom niet meedoen aan sport en/of cultuur? Het Jeugdcultuurfonds en het jeugdsportfonds kunnen u daarbij helpen.Wie hier gebruik wil maken kan contact opnemen met gemeente Waalwijk, Team WijZ, teamwijz@waalwijk.nl of 0416 683 456
Aanvraagformulier Jeugd cultuurfonds

Kijk voor meer informatie in de folder Alle kinderen doen mee

TaalrijkWijzer
Voor doelgroepkinderen die via de peuterspeelzaal een VVE programma volgen en voor kinderen die op de basisschool een programma voor taalondersteuning volgen. Via de TaalrijkWijzer ontvangt u één keer per schooljaar maximaal € 100 voor een abonnement op het schoolblad (Pippo, Bobo, Maan-Roos- Vis, Pompoen, Okki Taptoe, Junior, Zo zit dat. (inclusief zomer- en winterboek).

Voor het gebruik van de TaalrijkWijzer is het bezit van een geldige PasWijzer noodzakelijk.
Aanvraagformulier TaalrijkWijzer schooljaar

Schoolwijzer
Paswijzerhouders met kinderen op de basisschool of de middelbare school kunnen ieder jaar via de Schoolwijzer een financieel steuntje in de rug krijgen. De Schoolwijzer is bedoeld als een bijdrage in de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisjes en excursies. Vanaf het schooljaar 2018-2019 maakt de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage rechtstreeks over aan school.

Voor een kind op de basisschool is de bijdrage € 100,00, voor een kind op de middelbare school € 150,00 per schooljaar. Is de ouderbijdrage hoger dan het maximale bedrag, dan betalen (ouder(s)/verzorger(s) het verschil zelf bij. Is het bedrag lager, dan wordt het verschil overgemaakt op de rekening van de ouders. met dit bedrag kunnen zij aanvullende kosten, bijvoorbeeld een extra bijdrage voor een schoolreisje of cadeautjes voor verjaardagen bekostigen. De Schoolwijzer kan slechts éénmaal per schooljaar per kind worden aangevraagd.

Aanvraagformulier voor de Schoolwijzer

Sporten voor kinderen en jongeren

Wil uw kind graag sporten, maar heeft u niet genoeg geld om dat te betalen? In sommige gemeentes kunt u dan een vergoeding krijgen via het Jeugdfonds Sport. Deze organisatie betaalt dan de contributie van de sportclub. Of sportkleding en sportspullen (bijvoorbeeld voetbalschoenen of een hockeystick).

U kunt nagaan of uw gemeente meedoet op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Cultuur voor kinderen en jongeren

Kinderen zijn graag creatief bezig: zingen, dansen, muziek maken, toneel spelen, tekenen. Misschien wil uw kind op les, maar heeft u er niet genoeg geld voor. Dan kan het Jeugdfonds Cultuur helpen door de lessen te betalen. Kijk of uw gemeente meedoet op Jeugdfondssportencultuur.nl.

Regelingen voor zieken en gehandicapten

Als u een chronische ziekte of een handicap heeft, moet u misschien extra kosten maken voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen.

Hulp bij schulden

Heeft u schulden? Dan zijn er manieren om die het hoofd te bieden.

Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken, die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Babystartpakket

Bent u in verwachting en heeft u het financieel zwaar? Weet u niet hoe u de uitzet voor uw aanstaande kindje kunt verzamelen en heeft u weinig of geen steun van uw familie en/of vriendenkring? Misschien kan Stichting Babyspullen u verder helpen met een Babystartpakket.

Huiswerkcomputerregeling

Voor: thuiswonende kinderen tot 18 jaar die voortgezet onderwijs volgen.
Via de bijzondere bijstand 1 keer per 5 jaar een financiële bijdrage van € 550,-- voor de aanschaf van een huiswerkcomputer. Voor het bedrag van € 550,-- kunt u een computer, laptop of tablet aanschaffen.

Voor meer informatie: Baanbrekers