Budgettering: inkomsten en uitgaven in evenwicht

Goed op het geld letten is voor iedereen handig. Heeft u moeite met rondkomen? Dan is budgetteren een goed begin om meer grip te krijgen op uw financiën.

Wat is budgetteren?

Budgetteren is uw uitgaven afstemmen op uw beschikbare inkomen.

Uw beschikbare inkomen is het geld dat overblijft als u uw vaste lasten heeft betaald. Dat geld kunt u gebruiken voor uitgaven die niet van te voren vastliggen. Zoals eten en drinken, uitgaan en kleding.

Beginnen met budgetteren!

Geld overhouden

Uw uitgaven mogen niet meer bedragen dan uw inkomen. Liefst zelfs minder. Het geld dat overblijft, kunt u sparen voor uitgaven die u nog moet maken. Bijvoorbeeld voor vakantie, een nieuwe wasmachine, enzovoort.

Meer tips!