Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen.

Vrijwillige of professionele respijtzorg

Respijtzorg is vaak hulp van vrijwilligers (vrijwilligerszorg). Vrijwilligers hebben geen opleiding gehad in de zorg, maar ze maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen.

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Vrijwilliger voor respijtzorg zoeken

Vervangende mantelzorg kunt u zelf regelen, bijvoorbeeld via de vrijwilligerscentrale of een andere organisatie. U vindt een overzicht bij vrijwilliger nodig.

Vindt u het lastig om een geschikte vrijwilliger te vinden, dan kunt u terecht bij ContourdeTwern voor advies en ondersteuning

De gemeente Waalwijk heeft een mantelzorgcoach. Mantelzorgers kunnen hiermee contact opnemen om allerhande mantelzorgvragen te bespreken om overbelasting te voorkomen.

Contactgegevens mantelzorgcoach: mantelzorgcoach@waalwijk.nl of bel.: 0146 – 683 456

Logeeropvang regelen

U kunt eens kijken naar de mogelijkheden voor:

Dagopvang regelen

Dagbesteding, dagopvang of dagbehandeling geven de mogelijkheid om op vaste momenten in de week onder de mensen te komen en aan activiteiten mee te doen. Het geeft mensen een zinvolle daginvulling en mantelzorgers een adempauze. Vaak is er ook verzorging mogelijk op de locatie.

U kunt eens kijken naar de mogelijkheden voor:

Dagopvang en dagbesteding voor mensen die nog thuis wonen vraagt u aan bij uw gemeente, via team WijZ. Woont iemand thuis met een Wlz-indicatie, dan kunt u voor meer informatie terecht bij het zorgkantoor.

Respijtzorg regelen via team WijZ

Voor professionele respijtzorg, zoals logeeropvang, dagopvang of begeleiding, heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente. Om deze te krijgen, kunt u een melding doen bij team WijZ.

De gemeente bekijkt dan of uw naaste in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor hulp van een vrijwilliger hoeft u niet eerst langs de gemeente. Iemand van team WijZ kan u wel helpen om in contact te komen met een organisatie die vrijwillige hulp biedt. Voor deze hulp kunt u contact opnemen.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Op vergelijkingssite Independer kunt u zien welke verzekeraars dat zijn.

Eventueel kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering.

Respijtzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Heeft uw naaste 24 uur per dag zorg en toezicht nodig, dan kunt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Mensen die thuis wonen met een indicatie voor langdurige zorg, kunnen ook gebruik maken van respijtzorg. U kunt logeeropvang of dagopvang regelen via het zorgkantoor of zelf inkopen met uw pgb, als u dat heeft.

Uitstapje of aangepaste vakantie

Een uitstapje, vakantie of activiteit kan ook vallen onder respijtzorg. U kunt ook gezellig samen met uw naaste op pad gaan; als het voor u maar ontspannend is.

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Organisatie voor respijtzorg zoeken

Op deze website vindt u diverse organisaties die respijtzorg aanbieden, zowel professioneel als vrijwillig. Vrijwilligersorganisaties vindt u op de pagina Vrijwilliger nodig.

Organisaties

Mantelzorgorganisatie

Amare Zorgcoaching B.V.

 0416-38 39 32 amarezorg.nlBosscheweg 675151BBDrunen

Expertisecentrum Familiezorg

 013-54 43 343 exfam.nlDr. Deelenlaan 115042ADTilburg

Helden Support

 06-28 96 68 07 heldensupport.nlKapitein H. van der Maadenstraat 314261LAWijk en Aalburg

Logeerhuis

Logeerhuis Villa Papillon

 06-21 66 99 58 villapapillon.nlLangeweg 315076AJHaaren

Organisaties met bezoekdiensten

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

Amare Mantelzorg

Amare Zorgcoaching wil meer aandacht voor mantelzorgers. Zij vindt...

Begeleiding van familiezorgers

Begeleiding wordt gegeven aan de familiezorgers/mantelzorgers in...

Respijtzorg

Amare Mantelzorg

Amare Zorgcoaching wil meer aandacht voor mantelzorgers. Zij vindt...

Logeeropvang

Crisisopvang

We bieden crisisopvang aan mensen met een (verstandelijke)...

Gasthuis Waalwijk

Het Gasthuis biedt onderdak aan mensen vanaf 18 jaar, die dakloos...

Hospicezorg

Vanuit het kenniscentrum biedt Prisma palliatieve zorg op maat aan...