Met wijkverpleging kunnen mensen die zorg nodig hebben langer thuis blijven wonen. Wijkverpleging is verpleging en/of verzorging aan huis door een team van zorgprofessionals bestaande uit: wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgende IG zij werken met elkaar samen vanuit hun eigen rol. Het buurtteam zet zich in voor gezondheid en zelfredzaamheid in de buurt.
De wijkverpleegkundige is het centrale aanspreekpunt.

Wat mag je van de wijkverpleging verwachten?

 • Zorg die aansluit bij wat cliënt en zijn naasten zelf kunnen
 • Zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven
 • Begrip en vertrouwen bij de cliënt
 • Zorg wordt verleend door gekwalificeerde zorgprofessionals
 • Zorg wordt gegeven door een vast overzichtelijk team
 • Er wordt veilige zorg gegeven
 • Er worden duidelijke, passende afspraken gemaakt
 • Cliënt heeft inzage in eigen zorgplan en zorgdossier

Wijkverpleging kan de volgende dingen voor u doen:

Verzorgen

Een verpleegkundige of verzorgende komt bij u thuis om u te helpen bij uw dagelijkse verzorging. U krijgt bijvoorbeeld hulp bij het wassen, douchen, aankleden of naar de wc gaan.

SVT-team (Specialistisch Verpleegkundig Team)

Een verpleegkundige kan u verpleging geven: bijvoorbeeld medicatie toedienen, injecties geven, wonden verzorgen en een stoma of katheter verschonen. Een verpleegkundige kan ook beademing, pijnbestrijding en nachtzorg geven.

De zorg organiseren

De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat de zorg aan huis goed verloopt. Zij houdt het overzicht en denkt mee over welke zorg u nodig heeft. Ze houdt contact met de mensen die voor u zorgen, zoals familie of vrijwilligers. Maar ook met andere zorgverleners, zoals de huisarts, fysiotherapeut en ergotherapeut.

Advies en instructie:

Verpleegkundigen geven ook advies en instructie:

 • Hoe u ongevallen in uw huis kunt voorkomen (valpreventie)
 • Hoe u veilig in uw badkamer kunt douchen (hulpmiddelen)
 • Hoe u uw zelfredzaamheid kunt verbeteren
 • Hoe u langer thuis kan blijven wonen

Samenwerken met andere zorgverleners

Als de wijkverpleegkundige merkt dat u ondersteuning nodig heeft van de gemeente, zal zij die erbij betrekken. In sommige gemeentes zijn er sociale wijkteams, waarin de wijkverpleegkundige samenwerkt met andere zorgverleners. Ook werkt zij samen met de huisarts en specialisten, maar ook met uw mantelzorgers, vrijwilligers, wijkagenten en woningbouwverenigingen en andere zorgorganisaties in uw wijk.

Helpen bij aanvraag

Wanneer u wijkverpleging wilt aanvragen, moet u ook bij de wijkverpleegkundige zijn. Zij indiceert welke zorg nodig is en helpt om de zorg te regelen of een pgb aan te vragen.

De zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraar en zit in het basispakket.

De wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundigen werken meestal voor een thuiszorgorganisatie. Ze zijn opgeleid tot verpleegkundige.

De wijkverpleegkundige kan de volgende dingen voor u doen:

Verzorgen

Een verpleegkundige of verzorgende komt bij u thuis om u te helpen bij uw dagelijkse verzorging. U krijgt bijvoorbeeld hulp bij het wassen, douchen, aankleden of naar de wc gaan.

Verplegen

Een verpleegkundige kan u verpleging geven: bijvoorbeeld medicijnen geven, injecties geven, wonden verzorgen en een stoma of katheter verschonen. Een verpleegkundige kan ook beademing, pijnbestrijding en nachtzorg geven.

De zorg organiseren

De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat de zorg aan huis goed verloopt. Zij houdt het overzicht en denkt mee over welke zorg u nodig heeft. Ze houdt contact met de mensen die voor u zorgen, zoals familie of vrijwilligers. Maar ook met andere zorgverleners, zoals de huisarts.

De wijkverpleegkundige let erop dat u de juiste zorg krijgt en helpt zo nodig om extra ondersteuning te regelen. Ook als het gaat om andere dingen dan verpleging en verzorging. Bijvoorbeeld fysiotherapie, hulp bij het aanpassen van uw woning of gezelschap als u vaak alleen bent.

Ongevallen voorkomen

Verpleegkundigen geven ook advies hoe u ongevallen in uw huis kunt voorkomen. Een belangrijk onderdeel van hun werk is voorkomen dat u valt (valpreventie).

Samenwerken met andere zorgverleners

Als de wijkverpleegkundige merkt dat u ondersteuning nodig heeft van de gemeente, zal zij die erbij betrekken. In sommige gemeentes zijn er sociale wijkteams, waarin de wijkverpleegkundige samenwerkt met andere zorgverleners. Ook werkt zij samen met de huisarts en specialisten.

Helpen bij aanvraag

Wanneer u wijkverpleging wilt aanvragen, moet u ook bij de wijkverpleegkundige zijn. Zij bepaalt welke zorg nodig is en helpt om de zorg te regelen of een pgb aan te vragen.

Uitleg geven

Als een verpleegkundige u verzorgt of verpleegt, kunt u vragen wat hij of zij precies doet en waar het voor dient. Zo krijgt u zelf meer inzicht in uw zorg.

Uw verpleegkundige legt u ook uit hoe u met uw aandoening of ziekte kunt omgaan. Bijvoorbeeld hoe u zelf een verband verwisselt of een injectie geeft.

Zorgt er iemand voor u, dan kan diegene ook bij de wijkverpleegkundige terecht met vragen over de verzorging.

Steeds dezelfde persoon?

Misschien komt er elke dag - of meerdere keren per dag - iemand bij u om u te verplegen. Dat zal niet elke keer dezelfde persoon zijn. Ook al proberen thuiszorgorganisaties er wel voor te zorgen dat u zoveel mogelijk met dezelfde mensen te maken heeft.

Hulpaanbod

Verzorging en verpleging thuis

Zorg aan huis

Wij geven u de zorg en steun die u thuis nodig heeft , voor een...

Schakelring verzorging en verpleging thuis

Schakelring biedt in Midden-Brabant hulp, ondersteuning, verzorging...

Organisaties

Thuiszorginstelling

AvianThuiszorg

 085-06 70 007 linkedin.comPaardeweide 84824EHBreda

Zorg in het kwadraat

 0416-31 24 50 zorg2.nlRaadhuisplein 115161CGSprang-Capelle

Actief Zorg

 088-75 08 200 actiefzorg.nlIndustrieweg 485145PWWaalwijk

Vergelijk hulpaanbod