Een begeleider kan u ondersteunen bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. U regelt deze vorm van begeleiding via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan in dit soort gevallen ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Vormen van begeleiding

Vormen van individuele begeleiding zijn bijvoorbeeld:

  • Thuisbegeleiding: hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.

De begeleiding kan ook in een groep plaatsvinden. Groepsbegeleiding wordt ook wel dagbesteding genoemd. Meer over dagbesteding.

Begeleiding via de gemeente

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. U kunt contact opnemen met het zorgloket van Team WijZ.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

Eigen bijdrage

Ontvangt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Ambulante woonbegeleiding

Ondersteuning Netwerk

Bij ‘coaching netwerk’ ontvangt het netwerk coaching waardoor...

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)

PPG richt zich op het begeleiden en adviseren van ouders bij...

Systeem Therapie

Relatietherapie en Gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van...

Opvoedingsondersteuning

TOV opvoedingsondersteuning

TOV is een programma voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van...

Gezincoach

Uw gezincoach, bij uiteenlopende probleemvraagstukken....

Teambuilding in de natuur

Er is een samenwerking betreffende de biodiversiteit met de Natuur...

Thuisbegeleiding

Begeleiding

Het kan zijn dat u ondersteuning nodig heeft bij het dagelijks...

Gezins/Ouderbegeleiding

Zorg en Autisme Bureau Brabant (ZABB) biedt de mogelijkheid voor...