Een zorginstelling biedt een veilige woonomgeving voor mensen die in het dagelijks leven zorg of ondersteuning nodig hebben. Er is altijd zorg, toezicht en begeleiding aanwezig.

In of vlakbij een zorginstelling wonen wordt ook wel beschermd of beschut wonen genoemd. Zoekt u een beschermde woonvorm voor iemand met psychische problemen, kijk dan bij Beschermd wonen vanuit de Wmo.

Hieronder leest u meer over beschermde woonvormen voor andere groepen, bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met dementie en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Er zijn verschillende woonvormen voor mensen met een beperking.

Zelfstandig wonen met ondersteuning

Veel zorginstellingen bieden bovendien huurwoningen aan. Kunt u zich nog zelfstandig thuis redden, maar vindt u het een prettig idee dat er wel hulp in de buurt is? Dan kan zo'n huurwoning een oplossing zijn. Bij seniorenwoningen en zorgwoningen vindt u er meer informatie over.

Heeft u vooral begeleiding nodig, kijk dan eens bij begeleid wonen.

In een instelling wonen

Om in een zorginstelling te kunnen worden opgenomen, heeft u een indicatie nodig voor langdurige zorg, een Wlz-indicatie. Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Met een Wlz-indicatie heeft u het recht om in een zorginstelling te wonen. Dat kan een verzorgingshuis of verpleeghuis zijn, of een gehandicapteninstelling. Meer over het aanvragen van een Wlz-indicatie vindt u op de pagina Wlz-zorg.

Kleinschalig wonen

Er zijn ook kleinschalige woonvormen. Het aantal bewoners is dan beperkt en de sfeer is meer huiselijk. Het kan gaan om een kleinere woonlocatie van een grotere instelling. Of om een woonvorm die is opgestart door de mensen met een beperking zelf of hun naasten. Zo'n woonvorm heet een wooninitiatief. Bij de meeste wooninitiatieven is het persoonsgebonden budget (pgb) het uitgangspunt.

Beschermd wonen voor mensen met dementie

Bij mensen met dementie is het vaak nodig dat er iemand een oogje in het zeil houdt. Er zijn daarom verschillende beschermde woonvormen voor mensen met dementie, waar toezicht en begeleiding aanwezig is.

Is de dementie vergevorderd, dan kan iemand worden opgenomen in een verpleeghuis.

Om de overgang tussen de eigen woonomgeving en een verpleeghuis minder groot te maken, zijn er instellingen die kleinschalige zorg aan mensen met dementie. Dit is zorg in een huiselijke sfeer. Een kleine groep bewoners krijgt zorg van vaste medewerkers.

Organisaties

Kleinschalige woonvorm

ASVZ Brabant

 013-20 20 004 asvz.nlDr. Schaepmanlaan 335142CPWaalwijk

Woondroom Tilburg

 013-46 84 440 woondroomzorg.nlTop Naeffdreef 55044LKTilburg

Woon in Balans

 06-46 42 28 78 wooninbalans.nlMingersbergstraat 685045ENTilburg

Woonzorgcentrum of verzorgingshuis

Woongroep Waalwijk

 0416-34 42 26Max Bruchstraat 215144GJWaalwijk

Stichting Schakelring Koetshuis

 0416-30 18 70 schakelring.nlKoetshuislaan 7015146BRWaalwijk

Stichting Schakelring Eikendonk

 0416-30 15 00 schakelring.nlEikendonklaan 25143NGWaalwijk