Er zijn verschillende manieren waarop uw gemeente u kan helpen als u een arbeidsbeperking heeft en een baan zoekt. Baanbrekers bekijkt samen met u welke ondersteuning nodig is.

Begeleiding en coaching

Iemand van de Baanbrekers kan met u meedenken over uw mogelijkheden en met u naar een geschikte werkplek zoeken. Baanbrekers kan ook een jobcoach inzetten, die u helpt wanneer u bent begonnen met een nieuwe baan. Deze hulp heet ook wel hulp bij re-integratie. Zie ook Re-integratie via de gemeente.

Daarnaast kan Baanbrekers voor mensen met een arbeidsbeperking extra hulp en/of subsidie bieden: loonkostensubsidie of beschut werk.

Heeft u een uitkering van UWV, dan kunt u voor deze ondersteuning terecht bij UWV. Meer lezen hierover? Re-integratie via UWV.

Loonkostensubsidie

Om werkgevers aan te moedigen om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen, kan de gemeente loonkostensubsidie geven. Als u door een arbeidsbeperking minder productief bent, dan kan de gemeente uw loon aanvullen. De werkgever ontvangt deze aanvulling. Loonkostensubsidie kan ook worden gebruikt voor beschutte werkplekken.

Beschut werk

Baanbrekers zorgt voor beschutte werkplekken voor de doelgroep uit Waalwijk.

Hoe regel ik beschut werk?

Misschien kunt u alleen werken als de arbeidsomstandigheden zijn aangepast aan uw beperking. Dan is een beschutte werkplek een mogelijkheid. Het UWV beoordeelt of u daar recht op heeft. U kunt hiervoor bij UWV een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen doen. UWV beoordeelt dan uw situatie. Daarna krijgt u een brief met een advies van UWV: het advies indicatie beschut werk.

Adviseert het UWV dat u alleen in een beschutte werkomgeving kan werken? Dan moet de gemeente u aan een beschutte werkplek helpen. U kunt zich ook direct melden bij Baanbrekers om in aanmerking te komen voor een beschutte werkplek. Baanbrekers vraagt dan een advies voor u aan bij UWV.

Dagbesteding

U kunt ook op zoek gaan naar een vorm van dagbesteding waarbij u aan het werk gaat. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding.

Hulpaanbod

Informatieverstrekking werk en inkomen

Wij(k)diensten ContourdeTwern

Bij Wij(k)diensten, onderdeel van ContourdeTwern, kunt u terecht...

Onafhankelijke Cliëntondersteuning Waalwijk

Iedere burger heeft het recht om bijgestaan te worden....

Werken

Werken loont. Dat is een feit. In de wet staat het heel duidelijk:...

Organisaties

Sociale dienst

Baanbrekers

 0416-67 10 00 baanbrekers.orgZanddonkweg 145144NXWaalwijk

Vergelijk hulpaanbod