Het overlijden van uw partner kan financiële gevolgen voor u hebben. De overheid zorgt er met de nabestaandenuitkering Anw voor dat u een basisinkomen heeft.

Kan ik een Anw-uitkering krijgen?

Als uw partner is overleden, kunt u soms een Anw-uitkering aanvragen. Dan kan als:

  • uw partner in Nederland woonde of werkte
  • u nog niet de AOW-leeftijd bereikt heeft
  • u op de dag van overlijden van uw partner aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
    • u verzorgt een kind dat onder de 18 is
    • u bent minimaal 45% arbeidsongeschikt

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u nagaan of u recht heeft op Anw.

Anw aanvragen

Was u getrouwd of geregistreerd partner? Dan geeft de gemeente het overlijden door aan de SVB. Vervolgens krijgt u van de SVB een brief over de Anw-uitkering. In deze brief staat hoe u Anw aan kunt vragen.

Let op! Als u samenwoonde heeft u ook recht op een nabestaandenuitkering. Dan moet u zélf de aanvraag doen bij de SVB.

Kostendelersnorm

Sinds 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm voor mensen met een Anw-uitkering. Wanneer u met iemand samenwoont, bent u minder geld kwijt aan de huishouding, dan wanneer u alleen woont. Mensen die samenwonen met iemand van boven de 21, kunnen daardoor minder Anw-uitkering krijgen.

De kostendelersnorm geldt niet als:

  • U samenwoont met iemand die studiefinanciering krijgt of kan krijgen.
  • U een commerciële relatie hebt met de huisgenoot. Bijvoorbeeld omdat u een kamer huurt of verhuurt.

Komt er iemand bij u in huis wonen? Geef dit meteen door aan de SVB. Meer informatie vindt u op website van de SVB.

Andere inkomsten

Als u geen andere inkomsten heeft, krijgt u de volledige nabestaandenuitkering Anw. Als u wel andere inkomsten heeft, kan dat van invloed zijn op de hoogte van uw nabestaandenuitkering Anw. Dit hangt af van het soort inkomen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de SVB.

Overlijdensuitkering

Ontving uw overleden partner een WW-, ziektewet-, WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering? Dan kunt u als nabestaande via het UWV een overlijdensuitkering krijgen. De overlijdensuitkering is 1 maand bruto uitkering.

U hoeft dit niet zelf aan te vragen. De gemeente laat het UWV weten dat uw partner is overleden.

Organisaties

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank Dienstverlening PGB...

 030-26 48 200 svb.nlPapendorpseweg 933528BJUtrecht

Vergelijk hulpaanbod