De verschillende vormen van ontslag

Uw werkgever kan u vragen akkoord te gaan met ontslag. Gaat u niet akkoord, dan moet uw werkgever ontslag aanvragen bij UWV of de rechter.

Redenen die leiden tot ontslag

Een werkgever mag iemand wettelijk gezien alleen ontslaan met een geldige ontslagreden.

Tips en adviezen als u ontslagen wordt

Tips voor mensen die te maken krijgen met ontslag door hun werkgever. Ga niet direct akkoord, blijf uw werk gewoon doen en vraag juridisch advies.

Vergelijk hulpaanbod