Er zijn verschillende regelingen die u kunnen helpen om het financieel te redden.

Regelingen van de gemeente

De gemeente Waalwijk heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen en andere speciale voorzieningen en kortingsregelingen om u financieel te steunen. Denk hierbij aan de PasWijzer en het Jeugdsportfonds.

Kijk ook in de nieuwe uitgave "Wegwijs in armoedevoorzieningen, omdat elke cent telt".

Gemeentebelasting

U betaalt belasting aan de gemeente. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u dit ook in delen betalen, in plaats van in één keer. In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. U leest er meer over bij gemeentelijke belastingen.

Paswijzer, jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Schoolwijzer en Taalrijkwijzer

De PasWijzer is een gratis pas voor inwoners van gemeente Waalwijk met een gezinsinkomen van op of net iets boven het sociaal minimum. Met de PasWijzer krijgt u korting op sportacitiveiten, culturele activiteiten en recreatie. Wat kunt u met de Paswijzer doen? U kunt de PasWijzer aanvragen bij Team WijZ. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier (PDF, 456,3 kB). Zie inkomensnormen. Als u uw PasWijzer heeft ontvangen kunt u via onderstaande aanvraagformulieren een tegemoetkoming krijgen.

  1. korting op Brabantsdagblad en De Stem
  2. Aanvraagformulier (PDF, 445,5 kB) TaalrijkWijzer schooljaar
  3. Aanvraagformulier (PDF, 446,7 kB) Sportactiviteiten

Het jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds Waalwijk zet zich in om alle kinderen in onze gemeente de kans te bieden te sporten. Het is mogelijk via team WijZ of de buurtsportcoaches van de gemeente Waalwijk een bijdrage uit het Jeugdsportfonds aan te vragen. Gemeente Waalwijk vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen sporten en bewegen. Sporten is niet alleen leuk, maar ook goed voor de gezondheid en brengt kinderen met elkaar in contact.

Het Jeugdsportfonds Waalwijk is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar die in het bezit zijn van de PasWijzer. Maar ook wanneer het gezinsinkomen maximaal 120 % van het minimum inkomen is.
Het Jeugdsportfonds Waalwijk betaalt de contributie en de eventuele kosten van sportkleding zoals een judopak, zwempak, sportschoenen, keepershandschoenen, hockeystick of andere benodigdheden. Dit met een maximum van € 225,- per jaar. De contributie wordt direct overgemaakt naar de sportvereniging. Voor de aanschaf van sportmateriaal wordt een waardebon uitgegeven, die ingeleverd kan worden bij aangesloten winkels.

Kijk voor meer informatie
Aanvraag Jeugdsportfonds.
Toelichting (PDF, 429,6 kB) aanvraagformulier Jeugdsportfonds.

Heeft u nog vragen over het Jeugdsportfonds? Neem dan contact op met team WijZ van gemeente Waalwijk of met de buurtsportcoaches via buurtsportcoach@waalwijk.nl.

Jeugdcultuurfonds

En kunnen uw kinderen daarom niet meedoen aan sport en/of cultuur? Het Jeugdcultuurfonds en het jeugdsportfonds kunnen u daarbij helpen.Wie hier gebruik wil maken kan contact opnemen met gemeente Waalwijk, Team WijZ, teamwijz@waalwijk.nl of 0416 683 456. Aanvraagformulier (PDF, 448,1 kB) Jeugd cultuurfonds

Kijk voor meer informatie in de folder Alle kinderen doen mee

TaalrijkWijzer

Voor doelgroepkinderen die via de peuterspeelzaal een VVE programma volgen en voor kinderen die op de basisschool een programma voor taalondersteuning volgen. Via de TaalrijkWijzer ontvangt u één keer per schooljaar maximaal € 100 voor een abonnement op het schoolblad (Pippo, Bobo, Maan-Roos- Vis, Pompoen, Okki Taptoe, Junior, Zo zit dat. (inclusief zomer- en winterboek).

Voor het gebruik van de TaalrijkWijzer is het bezit van een geldige PasWijzer noodzakelijk.
Aanvraagformulier (PDF, 445,5 kB) TaalrijkWijzer schooljaar

Schoolwijzer

Paswijzerhouders met kinderen op de basisschool of de middelbare school kunnen ieder jaar via de Schoolwijzer een financieel steuntje in de rug krijgen. De Schoolwijzer is bedoeld als een bijdrage in de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisjes en excursies. Vanaf het schooljaar 2018-2019 maakt de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage rechtstreeks over aan school.

Voor een kind op de basisschool is de bijdrage € 100,00, voor een kind op de middelbare school € 150,00 per schooljaar. Is de ouderbijdrage hoger dan het maximale bedrag, dan betalen (ouder(s)/verzorger(s) het verschil zelf bij. Is het bedrag lager, dan wordt het verschil overgemaakt op de rekening van de ouders. met dit bedrag kunnen zij aanvullende kosten, bijvoorbeeld een extra bijdrage voor een schoolreisje of cadeautjes voor verjaardagen bekostigen. De Schoolwijzer kan slechts éénmaal per schooljaar per kind worden aangevraagd.

Aanvraagformulier voor de Schoolwijzer (PDF, 418,7 kB)

Sporten voor kinderen en jongeren

Wil uw kind graag sporten, maar heeft u niet genoeg geld om dat te betalen? In sommige gemeentes kunt u dan een vergoeding krijgen via het Jeugdfonds Sport. Deze organisatie betaalt dan de contributie van de sportclub. Of sportkleding en sportspullen (bijvoorbeeld voetbalschoenen of een hockeystick).

U kunt nagaan of uw gemeente meedoet op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Cultuur voor kinderen en jongeren

Kinderen zijn graag creatief bezig: zingen, dansen, muziek maken, toneel spelen, tekenen. Misschien wil uw kind op les, maar heeft u er niet genoeg geld voor. Dan kan het Jeugdfonds Cultuur helpen door de lessen te betalen. Kijk of uw gemeente meedoet op Jeugdfondssportencultuur.nl.

Regelingen voor zieken en gehandicapten

Als u een chronische ziekte of een handicap heeft, moet u misschien extra kosten maken voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen.

Hulp bij schulden

Heeft u schulden? Dan zijn er manieren om die het hoofd te bieden.

Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken, die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Individuele inkomenstoeslag

Moet u al langere tijd van een laag inkomen rondkomen, dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen van de gemeente.

Huiswerkcomputerregeling

Voor: thuiswonende kinderen tot 18 jaar die voortgezet onderwijs volgen.
Via de bijzondere bijstand 1 keer per 5 jaar een financiële bijdrage van € 550,-- voor de aanschaf van een huiswerkcomputer. Voor het bedrag van € 550,-- kunt u een computer, laptop of tablet aanschaffen.

Voor meer informatie: Baanbrekers

Hulpaanbod

Bijzondere bijstand

Inkomen

Elke Nederlander dient zelfstandig in zijn of haar bestaan te...

Individuele inkomenstoeslag

Kwijtschelding

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Elk jaar ontvangt u van de gemeente aanslagen voor de gemeentelijke...

Collectieve zorgverzekering

Bestanden

web-PasWijzer-Nieuwsbrief
-nr2.pdf
PDF, 292,2 kB
20160707
aanvraagformulier
TaalrijkWijzer.pdf
PDF, 458,6 kB

Meer info, melding of aanvraag