Hulp bij thuisadministratie en geldzaken

Het overzicht over je financiën kwijtraken kan allerlei oorzaken hebben. Als er dan in je directe omgeving niemand is die kan helpen, kunnen goed geschoolde vrijwilligers van de dienst Thuisadministratie een steuntje in de rug bieden. De Thuisadministratie is er voor alle inwoners van de gemeente Waalwijk van 18 jaar of ouder, die gemotiveerd zijn om grip te krijgen op de eigen administratie. Je kunt de Thuisadministratie benaderen als je hulp nodig hebt bij:

• Het ordenen van de administratie
• Het maken van een budgetoverzicht
• Het maken van een overzicht van de schulden en schuldeisers
• Het treffen van betalingsregelingen
• Aanvragen van subsidies en kwijtscheldingen
• Aanvragen van huur- en/of zorgtoeslag
• Aanvraag schuldhulpverlening
• Het invullen van formulieren
• Coaching om de eigen administratie te voeren

 

Hoe kom je in contact met de Thuisadministratie? Door binnen te lopen tijdens één van de inloopmomenten van de wij(k)dienstencentra. Zie hier de huidige openingstijden op verschillende locaties. Of door te bellen naar ons wij(k)dienstenspreekuur op 0416 760 160. Iemand staat je dan te woord om je vraag op te helderen, of spreekt een intake bij je thuis.

 

En hoe verder? Indien je vraag geschikt is voor ondersteuning vanuit de Thuisadministratie, word je gekoppeld aan een vrijwilliger. Hoe vaak en hoe lang, dat bepaal je samen met de vrijwilliger. Hierbij geldt: de ondersteuning is voor maximaal een jaar en is gratis.

Hulp van vrijwilligers

Als u hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld het gebruik van deze Waalwijzer, het invullen van een formulier, het begrijpen van een brief of het het ordenen van uw post dan kunt u terecht bij de
Wij(k)diensten van Contour de Twern.

Hier zijn vrijwilligers aanwezig die u graag willen helpen. De wij(k)diensten zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00uur via telefoonnummer 0416 760 160.

U kunt ook terecht bij één van de vrijwillige adviseurs tijdens het inloopspreekuur in Balade en buurthuis Zanddonk in Waalwijk, Den Bolder in Waspik en Steunpunt Elzenhoven in Sprang-Capelle. Kijk voor meer informatie op de site van Contour de Twern.nl

In Waspik is een formulierenbrigade. De formulierenbrigade helpt mensen- zowel aan huis als op kantoor- met het invullen van gemeentelijke en andere formulieren (toeslagen, subsidie, kwijtschelding e.d. maar niet met belastingaangifte? De formulierenbrigade Waspik werkt voor inwoners van Waspik en Sprang-Capelle. Ook bij het opruimen van administratie kan hulp geboden worden. Kijk voor meer informatie hier.

U kunt ook eens om u heen vragen of iemand u kan helpen. Natuurlijk het liefst iemand die u goed vertrouwt. Dat kan familie zijn, maar ook een vriendin of een buurman.

Hulp bij de belastingaangifte

Het invullen van de belastingaangifte kan een hele opgave zijn. Zeker als u het lastig vindt om dit op de computer te doen. Vindt u het prettig om hierbij hulp te krijgen, en is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u kijken of u van iemand ondersteuning bij de belastingaangifte kunt krijgen. Meer informatie over de jaarlijkse belastingaangifte.

Cursus omgaan met geld volgen

Vaak worden er (gratis) cursussen georganiseerd voor mensen die beter willen omgaan met geld. U kunt eens kijken welke cursus er binnenkort georganiseerd wordt.

Thuisadministratie

Het project Vrijwillige Thuisadministratie van Contour de Twern biedt ondersteuning bij het op orde brengen en houden van de financiele administratie. De ondersteuning voorkomt dat er schulden ontstaan. Als er schulden zijn, wordt voorkomen dat deze groter worden. De vrijwilliger van Thuisadministratie ondersteunt bij het inzichtelijk maken én houden van uw administratie.

Voor ondersteuning kunt u telefonisch een afspraak maken of binnenlopen bij een van de Wij(k)diensten. De Wij(k)diensten hebben spreekuur in Balade, buurthuis Zanddonk en Den Bolder in Waspik. Voor openingstijden van de verschillende locaties kijk op www.contourdetwern.nl.

Schulden voorkomen

Lukt het u niet om op tijd uw rekeningen te betalen? Dreigt u in de schulden te raken? Dan is het verstandig om snel actie te ondernemen. Bekijk de tips of schakel direct hulp in. Misschien kan iemand uit uw omgeving u helpen om orde op zaken te stellen.

Komt u er zelf niet uit en stapelen de schulden zich op, dan kunt u terecht bij de schuldhulpverlening.

Budgetcoach

Wilt u persoonlijke begeleiding om uw geldzaken weer op orde te krijgen, dan heeft u misschien iets aan de hulp van een budgetcoach. Dit is meestal een professionele coach, die tegen betaling werkt. Een budgetcoach is geen schuldhulpverlener: bij grote financiële problemen kunt u terecht bij de schuldhulpverlening.

Bewindvoering: overnemen financiële beslissingen

Het kan voorkomen dat iemand (bijvoorbeeld door ziekte of een beperking) helemaal niet meer in staat is om zijn geldzaken zelf te regelen. Als iemand zelf geen beslissingen meer kan nemen over zijn of haar financiën, dan kan een bewindvoerder worden aangesteld. De bewindvoerder regelt dan de geldzaken. Het aanstellen van een bewindvoerder verloopt via de rechter.

Hulpaanbod

Budgetvoorlichting

Thuisadministratie

Wat is de Thuisadministratie? Wie graag hulp wil bij het op orde...

Wij(k)diensten ContourdeTwern

Bij Wij(k)diensten, onderdeel van ContourdeTwern, kunt u terecht...

Hulp bij arbeid, wonen en financiën

Hulp bij arbeid, wonen en financiën is erg belangrijk voor...

Budgetcoaching

Humanitas Thuisadministratie

Mensen die het overzicht kwijt zijn bij hun financiële en...

Hulp bij thuisadministratie

Hulp bij formulieren invullen

Wanneer u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren, kan...

praktische hulp

Praktische hulp houdt ondermeer in dat wij u begeleiden bij het...

Hulp bij het invullen van formulieren

Hulp bij formulieren invullen

Wanneer u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren, kan...

praktische hulp

Praktische hulp houdt ondermeer in dat wij u begeleiden bij het...

Hulp bij de belastingaangifte

Organisaties

Humanitas

Humanitas Midden-Brabant/Tilburg

 humanitas.nlSint Annastraat 205025KBTilburg

Aan huis service: administratieconsulent(e)

Vrolijk Opgeruimd

 vrolijkopgeruimd.nlWalstro 185161WKSprang-Capelle

Vergelijk hulpaanbod