Als u minder mobiel bent, is het fijn als u dicht bij huis kunt parkeren. Of op een handige plek bij uw werk of bij de supermarkt. Daarom zijn er speciale parkeerplekken voor gehandicapte personen. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u in heel Europa parkeren op parkeerplaatsen die speciaal voor gehandicapte personen bedoeld zijn. Het betekent echter niet dat u op deze plaatsen altijd gratis mag parkeren. Een gehandicaptenparkeerkaart moet altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit worden geplaatst. De kaart is vijf jaar geldig.

Gehandicaptenparkeerkaart

Er zijn 2 soorten parkeerkaarten:

  • De bestuurderskaart, voor als u zelf rijdt;
  • De passagierskaart, voor als u met iemand meerijdt.
    Beide kaarten zijn persoongebonden.

De parkeerkaart kunt u aanvragen bij team WijZ van gemeente Waalwijk. Aanvraagformulier (PDF, 437,6 kB) en toelichting (PDF, 1,09 MB). Om een gehandicaptenparkeerkaart te kunnen verstrekken, moet de gemeente bij een onafhankelijk medisch specialist advies opvragen.

De kosten voor dit advies zijn € 75,-- en zijn altijd voor uw rekening. Daarnaast komen de kosten voor de parkeerkaart zelf voor uw rekening. Deze zijn in 2020 € 99,10 voor een periode van 5 jaar of de tijdsduur van de beschikking.

Bestuurderskaart

Voor een bestuurderskaart gelden de volgende voorwaarden:
* U woont en staat ingeschreven in de gemeente Waalwijk;
* U kunt niet meer dan 100 meter aan één stuk lopen;
* U heeft de gevraagde voorziening langer dan een half jaar nodig;
* U maakt een gebruik van een motorvoertuig met meer dan dan twee wielen of brommobiel.

Passagierskaart

De passagierskaart is er voor als u met anderen meerijdt. U kunt de passagierskaart aanvragen bij de gemeente als u:

  • ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een stok
  • de hulp van de bestuurder nodig heeft om van deur tot deur te komen

U moet aan beide voorwaarden voldoen. Ook kinderen kunnen een passagierskaart krijgen. Dan gelden dezelfde voorwaarden.

Hardheidsclausule gehandicaptenparkeerkaart

Voldoet u niet helemaal aan de voorwaarden, omdat u geen beperking heeft bij het lopen? Dan kan een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart in sommige gevallen tóch zin hebben. Dat kan als bij een medische keuring wordt vastgesteld dat er andere ernstige beperkingen of medische redenen zijn, waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft. Bijvoorbeeld bij ernstige pleinvrees of stomaproblemen. U kunt dan een beroep doen op de hardheidclausule.

Neem voor meer informatie contact op met team WijZ.

Waar parkeren?

Met uw gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op:

  • Algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten. Deze zijn gemarkeerd met een blauw verkeersbord met daarop een witte P en een wit rolstoelsymbool.
  • Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
  • Plaatsen waar een parkeerverbod geldt (maximaal 3 uur). Gebruik een parkeerschijf om de tijd bij te houden.
  • In sommige gemeentes mag u met een gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt.

Verhuizing doorgeven

Wanneer u gaat verhuizen naar een andere gemeente, blijft uw gehandicaptenparkeerkaart gewoon geldig. Geef uw verhuizing wel door aan de gemeente.

Vergelijk hulpaanbod