Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Voor kinderen met een ziekte, beperking, leerprobleem of gedragsproblemen betekent dat vaak dat ze extra ondersteuning krijgen op school. Dit is mogelijk op het speciaal onderwijs, maar ook op gewone scholen.

Onderwijs op maat

Nederland werkt met passend onderwijs. Dat betekent dat gewone scholen en scholen voor speciaal onderwijs samenwerken om aan alle kinderen een passende plek te geven. De school heeft een zorgplicht: meldt u uw kind aan, dan helpt de school u om een plek voor uw kind te vinden. Ook als de school zelf niet de juiste ondersteuning kan bieden en er naar een andere school gezocht moet worden.

Daarnaast is er het speciaal onderwijs, voor kinderen die daar beter op hun plek zijn. Op het speciaal onderwijs is meer ondersteuning mogelijk. De klassen zijn kleiner en er is veel aandacht en tijd voor uw kind.

Overzicht van scholen

Onder de kop Organisaties vindt u een overzicht van scholen in en rond Waalwijk.

Een school kiezen

U kunt zelf bepalen of u uw kind wilt aanmelden op een gewone school of op een school voor speciaal onderwijs. Meer over het kiezen van een school.

Uw kind aanmelden

U kunt uw kind zelf aanmelden bij de school van uw keuze. Op Rijksoverheid.nl leest u meer over hoe dit in zijn werk gaat.

Loopt u tegen problemen aan bij het vinden van een passende onderwijsplek voor uw kind? Dan kunt u advies vragen aan een onderwijsconsulent. Dat is een onafhankelijke deskundige die veel weet over onderwijs aan kinderen met een beperking, ziekte of leerprobleem. Kijk voor meer informatie op de website Onderwijsconsulenten.nl.

Leerlingenvervoer

Als de school te ver weg is of als uw kind een beperking heeft en daardoor niet zelfstandig naar school toe kan gaan, kan hij of zij mee met het leerlingenvervoer van de gemeente.

Organisaties

Basisonderwijs

Kindcentrum Bloemenoord

 mikz.nlKastanjestraat 45143CZWaalwijk

RK Basisschool Baardwijk

 0416-76 01 36 bsbaardwijk.nlBalade 75142WXWaalwijk

Basisschool De Bron

 0416-31 53 90 pcbsdebron.nlNieuwevaart 115161ANSprang-Capelle

Scholen voor speciaal basisonderwijs

SSBO Het Zilverlicht

 0416-33 44 11 sbozilverlicht.nlRembrandtpark 675143GHWaalwijk

Kindcentrum Bloemenoord

 mikz.nlKastanjestraat 45143CZWaalwijk

SBO Het Zilverlicht - , locatie Waalwijk

 0416-33 44 11 sbozilverlicht.nlRembrandtpark 675143GHWaalwijk

Voortgezet onderwijs

Dr. Mollercollege

 0416-33 28 63 drmollercollege.nlOlympiaweg 85143NAWaalwijk

Willem van Oranje College-Waalwijk

 0416-33 30 69 het-willem.nlDe Gaard 45146AWWaalwijk

Willem van Oranje College: nevenlocatie

 0416-33 30 69 het-willem.nlBurgemeester van Casterenstraat 415146GAWaalwijk

Voortgezet speciaal onderwijs

School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal...

 013-53 24 550 sgdekeyzer.nlDoctor Keyzerlaan 235051PBGoirle

Zuiderbos School voor SO en VSO

 073-68 47 060 zuiderbos.nlCarillonlaan 35261LTVught

Mytylschool Gabriel

 073-20 05 500 mytylschool-gabriel.nlKooikersweg 3035223KE's-Hertogenbosch

Vergelijk hulpaanbod