Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met Team WijZ.

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, wanneer de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

Contactgegevens

Bezoekadres
Gemeentehuis Waalwijk, Taxandriaweg 6 Waalwijk.

Openingstijden balie:

maandag 13.00 tot 17.00 uur.

dinsdag en donderdag 09.00 tot 13.00 uur.

woensdag 09.00 tot 17.00 uur.

vrijdag gesloten.

U kunt gewoon binnenlopen, een afspraak maken is niet nodig.

 

Telefonisch

U kunt team WijZ elke dag telefonisch bereiken op telefoonnummer 0416-683 456.

Tussen 8.30 - 12.30 uur op weekdagen.

 

Team WijZ is ook per email bereikbaar. Maakt u dan gebruik van het contactformulier.

Aanvragen jeugdhulp

Jeugdhulp vraagt u aan bij de gemeente via team WijZ. De gemeente bekijkt uw situatie en bepaalt welke hulp er voor uw kind nodig is.

Verwijzing van een arts of specialist

Een jeugdarts of specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. U hoeft het dan niet meer te regelen via de gemeente. U kunt rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met team WijZ. Mogelijk kunt u deze zorg inkopen met een pgb.

Zorg in natura of pgb

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. Team WijZ kan u vertellen welke zorg dat is.

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor uw kind.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid)

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, neem dan contact op met team WijZ.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

In sommige gevallen valt de zorg voor jeugd met een beperking niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een jongere komt mogelijk in aanmerking voor een Wlz-indicatie als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Verpleging voor kinderen valt niet onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Verpleging kan ook onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Heeft een kind vanwege een medische aandoening verzorging nodig, dan valt die verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld hulp bij de verzorging van een stoma.

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het onduidelijk zijn of de hulp valt onder de Jeugdwet, Wlz of de Zorgverzekeringswet. Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Meldpunt Juiste Loket.

Jeugdwet en jeugdhulpplicht

In de Jeugdwet staat dat de gemeente verplicht is om u en uw kind te helpen. Dit heet de jeugdhulpplicht. De gemeente moet u en uw kind helpen bij het bepalen welke hulp er nodig is, helpen de juiste hulp uit te zoeken en ervoor zorgen dat de hulp ook daadwerkelijk wordt gegeven.

De gemeente levert (gespecialiseerde) hulp niet zelf, maar contracteert daarvoor organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. De gemeente moet ervoor zorgen dat er in de gemeente een toereikend aanbod van jeugdhulp beschikbaar is.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Jeugdhulp en privacy

Onlangs is de eerste release van de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming gelanceerd. Sinds begin 2018 bevat de app een informatiemodule voor jongeren én professionals in de jeugdzorg. De PrivacyApp geeft jongeren antwoorden op veelvoorkomende vragen, zoals: ‘Mag ik mijn dossier inzien?’, ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders?’, en ‘Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben?’. Professionals kunnen onder meer controleren welke informatie ze kunnen delen en wanneer. Ook vindt u op de PrivacyApp waar u terecht kunt als u niet tevreden ben over jeugdhulp.

Bestanden

Beleidsplan Jeugdhulp
Waalwijk 2015.pdf
PDF, 51,1 kB
5. Verordening jeugdhulp
gemeente Waalwijk 2015
(eerste wijziging).pdf
PDF, 455,1 kB