Werkloosheidswet (WW)

Als u werkloos bent of werkloos wordt, kunt u een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

Heeft u recht op WW?

Of u een uitkering krijgt, hoe lang u een uitkering krijgt en hoe hoog die uitkering is, hangt van een aantal voorwaarden af. Bijvoorbeeld van uw arbeidsverleden, of u direct inzetbaar bent voor nieuw werk en of u niet zelf ontslag heeft genomen.

Weer aan het werk

Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen als u werkloos bent geworden. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer betaald werk vindt. Actief solliciteren is verplicht voor mensen met een WW-uitkering.

Adviseur werk

De adviseur werk is een medewerker van het UWV. Hij of zij begeleidt mensen met een WW-uitkering. U maakt afspraken met uw adviseur werk over solliciteren of u ontvangt hiervoor een taak in uw Werkmap.

Als u na 3 maanden geen werk heeft gevonden, nodigt de adviseur werk u uit voor een gesprek. U bespreekt dan hoe het gaat met solliciteren en het zoeken van werk. En wat er nog meer voor mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan. Misschien komt u in aanmerking voor een re-integratietraject.

Hoe lang krijgt u WW?

Vanaf 1 januari 2016 is de duur van de WW-uitkering ingekort. Tot 1 april 2019 gaat de maximale WW-duur stap voor stap terug naar 24 maanden (2 jaar). Hoe lang u recht heeft op WW, hangt af van uw arbeidsverleden. Meer over de duur en de hoogte van de WW-uitkering leest u op UWV.nl.

Vrijwilligerswerk en WW

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen met uw WW-uitkering? Dan mag dat, als het vrijwilligerswerk uw kansen op een betaalde baan niet in de weg staat. Krijgt u een baan aangeboden, dan moet u stoppen met vrijwilligerswerk onder werktijd.

Leg uw plannen altijd eerst voor aan het UWV. Het UWV beoordeelt of het om echt vrijwilligerswerk gaat. U kunt de regels en een meldingsformulier vinden op de website van het UWV.

Sollicitatieplicht

U kunt ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen als u vrijwilligerwerk doet of mantelzorg verleent. U hoeft dan tijdelijk niet te solliciteren. U kunt bij het UWV navragen of dit ook voor u geldt.

Hulp en uitleg

De meest actuele informatie over de WW vindt u op UWV.nl en werk.nl.

Heeft u extra uitleg nodig bij het werken met uw persoonlijke Werkmap of werk.nl? Kom dan naar de wekelijkse inloopmiddag op het Werkplein.

Op werk.nl vindt u sollicitatietips, kunt u vacatures zoeken en vindt u on-line trainingen die u ondersteunen bij het vinden van werk.