Home   Onderwerpen   Wetten en regelingen   Wlz   Wlzindicatie

Een Wlz-indicatie aanvragen

Heeft u zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen naar een instelling? Dan kunt u daarvoor een indicatie aanvragen. Uw indicatie geeft aan wat voor zorg u krijgt en wat voor vorm de zorg heeft.

Indicatie CIZ

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft veel informatie nodig over uw persoonlijke situatie, uw gezondheid en uw woonomstandigheden. U moet deze gegevens invullen op het aanvraagformulier.

Aanvraag indienen

U kunt de aanvraag online indienen via Mijn Wlz-aanvraag. U kunt het formulier ook downloaden vanaf de website van het CIZ en per post opsturen.

Tip bij het invullen

Bedenk van tevoren op welke momenten van de dag en in welke situaties u hulp of zorg nodig heeft. Heeft u al een zorgplan? Dan staat hier waarschijnlijk ook al het een en ander in. Op de pagina over het zorgplan vindt u tips en vragenlijsten die helpen om na te denken over uw wensen.

Met die gegevens kan het CIZ beter beoordelen hoe uw situatie eruitziet.

Webcheck doen

Weet u niet zeker of u uw indicatie bij het CIZ moet aanvragen? Dan kunt u de Webcheck Wlz doen. Dit is een vragenlijst die u online invult. Aan het einde geeft de Webcheck aan of het voor u zinvol is om Wlz-zorg aan te vragen.

Cliëntondersteuning

Wilt u hulp bij het doen van een aanvraag? Of zoekt u iemand die met u kan meedenken over de zorg die u nodig heeft? Dan kunt u eens praten met een cliëntondersteuner. Cliëntondersteuning is gratis.

Hulp bij de aanvraag

Natuurlijk kunt u ook aan uw huisarts of aan iemand van een zorgcentrum of instelling vragen u te helpen met de aanvraag. Soms komt na het indienen van de aanvraag nog iemand van het CIZ bij u thuis kijken.

Zorgkantoor

Als u recht heeft op zorg uit de Wlz, stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar het zorgkantoor bij u in de buurt. Het zorgkantoor regelt dat u de juiste zorg krijgt van een zorgverlener.

Zorg stopzetten

Wilt u geen gebruik meer maken van de ondersteuning die u vanuit de Wlz ontvangt? Dan kunt u contact opnemen met het CIZ om uw indicatie stop te zetten.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Team WijZ van de gemeente Waalwijk.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket.