Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. U heeft een VOG nodig voor bepaalde banen (bijvoorbeeld in de zorg of de kinderopvang) en soms voor vrijwilligerswerk.

U krijgt de VOG wanneer u geen strafbare feiten heeft gepleegd, die een bezwaar kunnen zijn voor het werk.

VOG aanvragen

U vraagt de VOG aan via een formulier bij de gemeente of via DigiD.

U kunt het aanvraagformulier downloaden op de website van Justis. Of u krijgt het van uw (toekomstige) werkgever. U moet het formulier zelf invullen en inleveren bij de gemeente. Bij het inleveren van de aanvraag moet u uw identiteitsbewijs laten zien en de kosten van de aanvraag betalen.

Uw werkgever kan ook een aanvraag klaarzetten via DigiD. U krijgt dan een e-mail met een link naar DigiD. U kunt vervolgens zelf de aanvraag online afmaken. De kosten betaalt u met iDEAL.

Een VOG voor vrijwilligerswerk

Ook vrijwilligersorganisaties kunnen een VOG aanvragen voordat zij vrijwilligers aannemen.

Een voorbeeld. Als iemand zich aanmeldt als vrijwilliger in een kringloopwinkel, kan de vrijwilligersorganisatie via een VOG bekijken of hij in het verleden bijvoorbeeld winkeldiefstallen heeft gepleegd. Als dit zo is, krijgt diegene geen VOG en is de kans groot dat hij niet als vrijwilliger aan de slag kan in de kringloopwinkel.

Gratis VOG

Vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken, kunnen in sommige gevallen aanspraak maken op een gratis VOG. Bijvoorbeeld als zij werken met minderjarigen, mensen met een beperking of mensen met schulden. De vrijwilligersorganisatie moet dit voor u digitaal aanvragen. Een vergoeding achteraf is niet meer mogelijk.