Verlof

Een aantal verlofregelingen is bij wet bepaald. Dit recht is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg.

CAO

Valt u onder een CAO? Dan kan het zijn dat daarin afwijkende regels zijn vastgelegd over verlof.

Calamiteitenverlof
Zwangerschapsverlof
Kraamverlof
Ouderschapsverlof
Zorgverlof