Home   Onderwerpen   Wetten en regelingen   Participatiewet

Participatiewet

De overheid wil dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te werken. Ook als u een beperking heeft.

Wat is de Participatiewet?

De Participatiewet is bedoeld voor iedereen die kan werken, maar daar ondersteuning bij nodig heeft. De wet is op 1 januari 2015 ingegaan. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen aan het werk te krijgen. Ook mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente ondersteunt deze mensen bij het vinden van werk.

Voor wie?

Mensen die in de Wet Werk en Bijstand (Wwb) zaten, vallen nu onder de Participatiewet, net als een deel van de Wajongers en mensen die beschut werk doen (Wsw).

Arbeidsongeschikt en de Wajong

Als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent, blijft de Wajong voor u bestaan. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als u (bijna) niet kunt werken, en u dat ook nooit meer zult kunnen.

Beschut werk

Op dit moment onderzoekt de gemeente Waalwijk op welke wijze beschut werk wordt aangeboden. Informatie hierover volgt.

Loonkostensubsidie

Om werkgevers aan te moedigen om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen, kan de gemeente loonkostensubsidie geven. Als u door een arbeidshandicap minder productief bent, dan kan de gemeente uw loon aanvullen. De werkgever ontvangt deze aanvulling. Loonkostensubsidie kan ook worden gebruikt voor beschutte werkplekken.

Ook voor mensen met een Wajong- of WIA-uitkering bestaat de stimulerende loonkostensubsidie. Werkgevers die iemand met een van deze uitkeringen in dienst nemen, kunnen eventueel loonkostensubsidie krijgen van het UWV.

Extra banen

De overheid en werkgevers hebben afgesproken dat er zo'n 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten komen.

Dit zijn banen voor mensen met een beperking die niet op eigen kracht het minimuminkomen kunnen verdienen. In de komende jaren zullen Wajongers en Wsw'ers als eerste voor deze banen in aanmerking komen.