Nabestaandenuitkering Anw

Het overlijden van uw partner kan financiële gevolgen hebben voor u. De overheid zorgt er met de nabestaandenuitkering Anw voor dat u een basisinkomen heeft.

Kan ik een Anw-uitkering krijgen?

Als uw partner is overleden, kunt u soms een Anw-uitkering aanvragen. Dan kan als u:

  • een kind verzorgt dat onder de 18 is
  • minimaal 45% arbeidsongeschikt bent

Op de website van de SVB kunt u nagaan of u recht heeft op Anw.

Anw aanvragen

Was u getrouwd of geregistreerd partner? Dan geeft de gemeente het overlijden door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vervolgens krijgt u van de SVB een formulier waarmee u de nabestaandenuitkering kunt aanvragen.

Let op! Als u samenwoonde heeft u ook recht op een nabestaandenuitkering, maar moet u zélf de aanvraag in gang zetten bij de SVB.

Overlijdensuitkering

Ontving uw overleden partner een WW-, ziektewet-, WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering? Dan kunt u als nabestaande via het UWV een overlijdensuitkering krijgen.

U hoeft dit niet zelf aan te vragen. De gemeente laat het UWV weten dat uw partner is overleden.

Aanvullingen

Als u weinig inkomen heeft, kunt u mogelijk een (aanvullende) sociale uitkering krijgen, huurtoeslag en verlaging van belastingtarieven. Het is verstandig om dit even rustig uit te zoeken bij Baanbrekers en de Belastingdienst.

Kostendelersnorm

Sinds 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm voor mensen met een Anw-uitkering. Wanneer u met iemand samenwoont, bent u minder geld kwijt aan de huishouding, dan wanneer u alleen woont. Mensen die samenwonen met iemand van boven de 21, kunnen daardoor minder Anw-uitkering krijgen.

De kostendelersnorm geldt niet als:

  • U samenwoont met iemand die studiefinanciering krijgt of kan krijgen.
  • U een commerciële relatie hebt met de huisgenoot. Bijvoorbeeld omdat u een kamer huurt of verhuurt.

Het is belangrijk om het meteen door te geven aan de SVB, als er iemand bij u in huis komt wonen. Meer informatie vindt u op website van de SVB.

Andere inkomsten

Als u geen andere inkomsten heeft, krijgt u de volledige nabestaandenuitkering Anw. Als u wel andere inkomsten heeft, kan dat van invloed zijn op de hoogte van uw nabestaandenuitkering Anw. Dit hangt af van het soort inkomen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de SVB.