Home   Onderwerpen   Werk   Uitkeringen

Uitkeringen

Als u geen werk heeft of misschien niet kunt werken, dan moet u rondkomen van een uitkering.

Dat kan vervelend zijn, bijvoorbeeld wanneer u minder te besteden heeft dan dat u gewend was.

Mijn situatie:

Werkloos
Bijstand
Arbeidsongeschikt
Jonggehandicapt
Met pensioen
Partner overlijdt

Toeslagen en tegemoetkomingen

Er zijn ook een aantal toeslagen en tegemoetkomingen waarvoor u misschien in aanmerking komt. Bijvoorbeeld zorgtoeslag en kinderbijslag.

Voor meer informatie over toeslagen en tegemoetkomingen kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

SVB

De SVB is de Sociale Verzekeringsbank. Deze organisatie voert regelingen uit voor de overheid, waaronder de volksverzekeringen. U krijgt met de SVB te maken als u bijvoorbeeld kinderbijslag, AOW of een nabestaandenuitkering (Anw) ontvangt.

De SVB keert het geld uit, maar biedt ook informatie en service, zoals hulp bij de administratie voor PGB-houders.

Regelingen die de SVB uitvoert, naast kinderbijslag, AOW en Anw:

UWV

Het UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV voert wetten op het gebied van werk uit. U krijgt met het UWV te maken als u een van de volgende uitkeringen ontvangt:

Ook mensen die in de WAO of WAZ zitten, krijgen hun uitkering via het UWV.

Het UWV ondersteunt verder mensen bij het vinden van werk en helpt werkgevers bij het vinden van personeel. Ook kan het UWV beoordelen of u arbeidsongeschikt bent.