Toeslagen

Er zijn verschillende toeslagen en tegemoetkomingen waar u misschien iets aan heeft.

Zorgtoeslag

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien zorgtoeslag krijgen. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen.

U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Het aanvragen van de zorgtoeslag doet u op dezelfde site, via Mijn toeslagen.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. De hoogte van de huurtoeslag en of u hier recht op heeft, hangt af van de hoogte van uw inkomen, hoeveel vermogen u heeft, uw leeftijd en hoe hoog de huurprijs van uw woning is.

U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Huurtoeslag aanvragen doet u via Mijn toeslagen.

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind (0-12 jaar) naar een geregistreerde vorm van kinderopvang gaat, komt u als werkende of studerende ouder misschien in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Via de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. De aanvraag doet u in Mijn toeslagen.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

U hoeft het kindgebonden budget meestal niet zelf aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens de Belastingdienst recht op heeft. Meer over het kindgebonden budget en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Heeft u geen bericht ontvangen, maar denkt u wel recht te hebben op kindgebonden budget? Of wilt u een wijziging in uw inkomen doorgeven? Zelf aanvragen en wijzigingen doorgeven kan via Mijn Toeslagen.

Met een handicap of beperking

Speciale toeslagen en tegemoetkomingen zijn:

  • dubbele kinderbijslag: voor mensen met een gehandicapt kind dat thuis intensieve zorg krijgt
  • Individuele studietoeslag: voor scholieren en studenten met een beperking, die door hun beperking niet of moeilijk kunnen werken naast hun opleiding. De gemeente keert de studietoeslag meestal uit als onderdeel van de bijzondere bijstand.
  • mensen met een beperking kunnen in sommige gevallen bijzondere bijstand krijgen voor kosten die samenhangen met hun beperking of ziekte.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld voor jongeren die ouder zijn dan 18 jaar, een beperking hebben, studeren én studiefinanciering ontvangen. Deze jongeren zijn vanwege hun beperking niet in staat om een bijbaantje te hebben. De toeslag van € 100,-- wordt per studiejaar eenmalig uitbetaald. Voor meer informatie: Baanbrekers 0416-671000 en kijk voor meer informatie op www.baanbrekers.org

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag (of woonlastentoeslag) is een tijdelijke aanvulling van uw inkomsten, zodat u de huur of de hypotheek kunt blijven betalen.

U kunt ervoor in aanmerking komen als uw inkomen door omstandigheden te laag is, en u uw woonkosten daardoor niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of werkloosheid.

U kunt woonkostentoeslag aanvragen bij de sociale dienst van de gemeente.

Bereken uw recht

Met Bereken uw recht kunt u snel controleren op wat voor toeslagen u waarschijnlijk recht heeft.