Home   Onderwerpen   Wetten en regelingen   Ouderenadvies

Ouderenadvies

Een ouderenadviseur geeft informatie, advies en praktische hulp aan ouderen (vanaf 55 jaar). De ouderenadviseur is een onafhankelijke hulpverlener, die uw belang behartigt.

Wat doet de ouderenadviseur?

De ouderenadviseur kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. U kunt ook terecht bij een ouderenadviseur als u vragen heeft over de zorg voor een ouder iemand.

De ouderenadviseur kan ook meegaan naar gesprekken, bijvoorbeeld het keukentafelgesprek.

Een ouderenadviseur helpt op deze manier ouderen om zelf de regie te houden over hun leven. Zo kunnen zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Wanneer naar de ouderenadviseur?

Een ouderenadviseur is gespecialiseerd in onderwerpen waar veel ouderen mee te maken hebben. Thema's waar ouderenadviseurs veel van weten zijn bijvoorbeeld:

  • Zelfstandig wonen of naar een zorginstelling?
  • Vervoer en hulpmiddelen voor ouderen.
  • Activiteiten ondernemen en omgaan met eenzaamheid.

Als u graag met iemand uw situatie wilt bespreken of als u ondersteuning nodig heeft bij bijvoorbeeld het nemen van een belangrijke beslissing, dan kan een ouderenadviseur u van dienst zijn. U krijgt advies, maar de uiteindelijke beslissing is geheel aan u.

U kunt zelf contact opnemen met de Wij(k)diensten, maar ook mantelzorgers, familie, buren, huisartsen en andere hulpverlenerskunnen een afspraak maken. Naast het krijgen van telefonisch advies kunt u ook binnenlopen bij het spreekuur. Het is ook mogelijk dat een ouderenadviseur op huisbezoek komt. Voor meer informatie kijk op de site van Contour de Twern