Home   Onderwerpen   Wetten en regelingen   Kortdurend verblijf

Regelingen kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf is een vorm van zorg die is ondergebracht in verschillende regelingen.

Logeeropvang

Kortdurend verblijf wordt vaak logeeropvang genoemd. Logeeropvang is kort, tijdelijk verblijf in een zorginstelling. Het kan ook opvang zijn tijdens een vakantie van de mantelzorger.

Hoe wordt logeeropvang vergoed?

Dat hangt af van uw situatie. U kunt hieronder meer lezen over de mogelijkheden.

Logeeropvang uit de Wlz

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg, maar heeft u ervoor gekozen om thuis te wonen? Dan krijgt u de logeeropvang via de Wlz. U kunt het aanvragen bij het CIZ.

Via de Wlz kunt u maximaal 156 etmalen per jaar logeeropvang inschakelen. Dat komt neer op elke week 3 etmalen (3 x 24 uur). Voor opvang tijdens de vakantie kunt u de uren opsparen. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een Wlz-indicatie.

Logeeropvang via de gemeente

Logeeropvang voor mensen zonder Wlz-indicatie is geregeld via de gemeente, in de Wmo. Het is dan een maatwerkvoorziening. Het aantal uren hangt af van uw situatie en het beleid van de gemeente.

  • Dit is respijtzorg: zorg die bedoeld is om de mantelzorger rust te geven.
  • Het kan ook gaan om kortdurende opvang voor mensen met psychische problemen.

U kunt zich bij Team WijZ aanmelden voor logeeropvang.

Logeeropvang voor de jeugd

Logeeropvang voor kinderen is bedoeld om familieleden een moment rust te geven. Of om ervoor te zorgen dat ouders een keer op vakantie kunnen.

  • Logeeropvang voor de jeugd valt meestal onder de Jeugdwet. U kunt het aanvragen via de Waalwijzer.
  • Woont uw kind thuis en krijgt het zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan valt logeeropvang ook onder de Wlz.

Eerstelijns verblijf

Eerstelijns verblijf is mogelijk als u om medische redenen niet thuis kunt zijn. Omdat u bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komt. Of wanneer de zorg thuis even niet meer gaat.

U kunt dan korte tijd in een zorginstelling worden verzorgd en verpleegd. Uw huisarts bepaalt of dit nodig is. Komt u net uit het ziekenhuis of uit de revalidatie, dan kan de behandelend arts dit bepalen. Eerstelijns verblijf zit in het basispakket van de zorgverzekering. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Afwegingsinstrument voor opname eerste lijns verblijf 2.0 en de meest gestelde vragen voor eerstelijns verblijf (ELV)

Palliatief terminale zorg

Het kan ook zijn dat iemand die gaat overlijden, een verwijzing krijgt voor palliatief terminale zorg in een zorginstelling. Dit valt dan ook onder eerstelijns verblijf. De huisarts kan dit besluiten als de levensverwachting minder is dan 3 maanden, en het niet verantwoord is om de zorg thuis te geven.

Eigen bijdrage

Voor kortdurend verblijf betaalt u een eigen bijdrage.

Organisaties