Home   Onderwerpen   Wetten en regelingen   Keukentafelgesprek   Tips voor het keukentafelgesprek

Tips voor het keukentafelgesprek

Tijdens het keukentafelgesprek bespreekt u waarmee u moeite heeft in het dagelijks leven en welke hulp of ondersteuning u nodig heeft. Hoe zorgt u ervoor dat u goed voorbereid op het gesprek komt?

Voorbereiden

De eerste stap is om voor uzelf te bepalen wat er niet meer goed gaat en waar u hulp bij nodig heeft.

Een lijst maken

U kunt een lijstje maken van alles wat er moet gebeuren in uw huishouden, wie dat doet en hoe dat gaat. Zo heeft u meteen een overzicht van dingen die minder goed gaan.

U kunt ook het stappenplan in deze folder gebruiken.

Zelfredzaamheid meten

Op de website Mijn ZRM kunt u een vragenlijst invullen die een beeld geeft van uw zelfredzaamheid. Zo bereidt u zich voor op het keukentafelgesprek of een ander gesprek met een hulpverlener.

ZRM staat voor Zelfredzaamheidsmatrix. Gemeentes gebruiken deze methode om te bepalen wat inwoners nog zelf kunnen doen en waar ze hulp bij nodig hebben.

Wat zou u willen?

Denk na over wat u zou willen. Gebruik eventueel de lijst als geheugensteun. Hoe wilt u dat uw leven eruit ziet? Wat wilt u graag kunnen? Wat zou u graag willen doen? Wat heeft u nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Praat erover met mensen om u heen: familie, vrienden, buren en mensen die voor u zorgen.

Weet u het? Probeer uw wensen kort samen te vatten en gebruik deze samenvatting tijdens het gesprek.

Vooraf een plan opstellen

Uw voorbereiding kunt u vastleggen in een persoonlijk plan. Dit is een document waarin u in kaart brengt hoe u graag wilt leven en wat voor zorg of hulp u daarbij nodig heeft.

Kiest u ervoor om een plan te maken, dan moet het uiterlijk 7 dagen nadat u melding heeft gedaan bij Team WijZ worden ingeleverd. Het is dus handig om al met het plan te beginnen voordat u contact opneemt met Team WijZ . Weet u niet hoe u hiermee moet beginnen, dan kunt u hulp vragen bij een cliëntondersteuner.

Maakt u zo'n plan, dan is de adviseur klantbegeleider of coach verplicht om dit plan te bespreken bij het keukentafelgesprek. Op de pagina over het zorgplan leest u meer over het maken van een persoonlijk plan.

Iemand meenemen

Als u iemand meevraagt, die u goed kent, kan diegene u steunen tijdens het gesprek. Bijvoorbeeld uw partner, een vriend, familielid of een mantelzorger.

Het gesprek is bedoeld voor u én uw mantelzorger. Het is dus belangrijk dat u hem of haar bij dit gesprek uitnodigt. Tijdens het gesprek wordt dan bekeken wat uw mantelzorger nodig heeft om de zorg goed aan te kunnen. Lees ook de tips voor mantelzorgers.

U kunt ook een cliëntondersteuner meevragen naar het gesprek.

Verdeel de rollen

Nodigt u iemand uit bij het keukentafelgesprek? Spreek van te voren af wat diegene doet tijdens het gesprek. Bijvoorbeeld:

  • Een lijstje met vragen bijhouden, zodat u niets vergeet te vragen
  • Aantekeningen maken
  • Voor u samenvatten wat de adviseur klantbegeleiding of coach zegt.

Gratis professionele hulp

Bij het keukentafelgesprek kunt u gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Ook bij de voorbereiding. U kunt met de cliëntondersteuner alvast proberen uw problemen onder woorden te brengen. En nadenken over de oplossingen.

De cliëntondersteuner kan u uitleggen wat uw rechten zijn en wat u kunt verwachten van de gemeente.

Maak uw problemen niet kleiner

De kunst is om tijdens het gesprek uw problemen niet te overdrijven, maar zeker ook niet kleiner te maken dan ze zijn. Misschien doet u dit niet bewust, maar gebeurt het wel.

Hoe krijgt u dan een goed beeld van wat er nodig is? Als u uw wensen voor uzelf hebt bepaald, kunt u dit nog eens bespreken met mensen uit uw omgeving. Wat vinden zij ervan? Misschien bent u nog iets vergeten? Een cliëntondersteuner kan ook helpen om alles op een rijtje te krijgen.

Wat heeft u al geprobeerd?

Tijdens het Keukentafelgesprek gaat u op zoek naar mogelijke oplossingen voor uw hulpvraag. Er zijn misschien oplossingen die u al hebt geprobeerd, maar die niet voldoen. Zorg ervoor dat u deze op een rijtje heeft.

Geef aan wat volgens u dan wel zou werken.

Wie kan u helpen?

De adviseur klantbegeleiding of coach waar mee u het gesprek voert, zal u ook vragen wat u met hulp vanuit uw sociale netwerk kunt doen. Denk hier dus van tevoren al over na.

Is er iemand die u kan helpen, dan heeft u alvast een oplossing paraat. Is er niemand die u kan helpen, dan kunt u dat meteen duidelijk uitleggen.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Probeer zoveel mogelijk vooruit te denken. Dus niet alleen wat nu uw beperkingen zijn, maar ook wat er later nog zou kunnen gebeuren. Heeft u medische gegevens die hier iets over zeggen, houd die dan bij de hand tijdens het gesprek.

Het is handig om er met een eventuele mantelzorger over te praten. Waar heeft u in de toekomst hulp bij nodig? Kan uw mantelzorger die dan nog geven? Wat gebeurt er als de mantelzorger wegvalt?

Stel vragen

Probeer tijdens het keukentafelgesprek zoveel mogelijk vragen te stellen. Wat kan de gemeente voor u doen? Wat zijn de mogelijkheden?

Begrijpt u niet wat de adviseur klantbegeleiding of coach bedoelt? Vraag dan om uitleg.

Vraag hoe het verder gaat na het keukentafelgesprek. Wat zijn de volgende stappen, wie neemt er contact met u op, en wanneer?

Vraag naar de eigen bijdrage

De gemeente mag een eigen bijdrage vragen voor diverse voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Vraag aan adviseur klantbegeleiding of coach hoe hoog de eigen bijdrage is voor de hulp die u eventueel kunt krijgen. U kunt dit ook van tevoren opzoeken op de website van het CAK.

Binnen 6 weken

Doet u een melding bij Team WijZ , dan heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Dit staat in de wet.

Het keukentafelgesprek maakt deel uit van dit onderzoek. Daarom moet het keukentafelgesprek binnen 6 weken na de melding plaatsvinden.

U kunt contact opnemen met Team WijZ als u niet binnen 6 weken een gesprek heeft gehad.

Meer tips

Meer tips voor het voorbereiden van het keukentafelgesprek vindt u in deze folder.

U kunt ook een online cursus volgen om u voor te bereiden op het keukentafelgesprek. Deze wordt aangeboden door de Spieracademie.