Een indicatie aanvragen

In een indicatie staat hoeveel zorg iemand kan krijgen. En welke vorm deze zorg heeft. Waar u een indicatie kunt aanvragen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het type zorg dat u nodig heeft.

Hoe krijgt u een indicatie?

Dat hangt ervan af wat voor zorg u nodig heeft.

  • Wilt u een indicatie voor zorg uit de Wmo? Dan kunt u contact opnemen met team WijZ van de gemeente Waalwijk.
  • Voor psychische hulp en jeugdhulp kan een (huis)arts ook een verwijzing geven.
  • Wit u een indicatie voor wijkverpleging? Dan kunt u contact opnemen met een aanbieder van wijkverpleging, meestal een thuiszorgorganisatie. Een wijkverpleegkundige stelt de indicatie. De zorgverzekeraar vergoedt de zorg.
  • Heeft u zorg nodig uit de Wlz, dan kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ.

Wmo-ondersteuning aanvragen

Wilt u zorg, ondersteuning of een hulpmiddel aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning? Neem dan contact op met team WijZ. Na uw melding heeft de gemeente 6 weken de tijd om een onderzoek te doen naar uw situatie.

Meer over het doen van een melding voor Wmo-ondersteuning leest u op de pagina over de Wmo.

AWBZ-indicatie

Een AWBZ-indicatie kunt u niet meer verlengen.

Overgang van de AWBZ naar de Wlz

Voor een kleine groep mensen met een AWBZ-indicatie geldt nog een overgangsrecht. Meer over het Wlz-overgangsrecht.

Vragen hierover kunt u stellen bij het meldpunt Juiste Loket.

Beschermd wonen

Had u op 31 december 2014 een indicatie voor beschermd wonen, een GGZ-C pakket? Dan is deze indicatie hierna nog maximaal 5 jaar geldig. Als de indicatie afloopt, wordt beschermd wonen verder via de Wmo door de gemeente geregeld. Het kan ook zijn dat de gemeente u een nieuw aanbod doet. Als u dat aanneemt, vervalt uw indicatie ook.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Team WijZ van de gemeente Waalwijk.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket.