Wat is het erfrecht?

Het erfrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het erfrecht bepaalt wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven.

Wie zijn mijn erfgenamen?

Heeft u geen testament opgemaakt, dan zijn uw erfgenamen alleen uw bloedverwanten. Dat zijn naast (klein-)kinderen, ouders, grootouders, broers en zussen ook uw echtgenoot of geregistreerd partner.

Heeft u kinderen?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partner en heeft u kinderen? Dan geldt na uw overlijden volgens het erfrecht de wettelijke verdeling. Die geeft behalve uw echtgenoot ook uw kinderen recht op een deel van de erfenis.

Wat is de wettelijke verdeling?

De wettelijke verdeling bepaalt dat de erfenis naar de langstlevende echtgenoot gaat.

De kinderen hebben recht op een bepaald deel van de erfenis, maar zij krijgen dit nog niet meteen. Zij moeten wel alvast erfbelasting (vroeger successierecht genoemd) over dit deel betalen. Pas na het overlijden van de langstlevende echtgenoot, krijgen de kinderen hun deel van de erfenis.

Woont u samen?

In een samenlevingscontract kunt u laten vastleggen dat uw partner uw bezittingen krijgt. Hij of zij erft dan niet, maar moet wel erfbelasting betalen over de bezittingen. Wilt u uw partner wel laten erven, dan moet u dat laten vastleggen in een testament.

Het codicil

U kunt ook een codicil opstellen. Dit is een geschreven verklaring. Dat kan alleen voor het toewijzen van meubels, persoonlijke sieraden en kleren. Dus niet voor onroerende zaken en geld.