Onvrijwillige opname: BOPZ

Er zijn situaties waarin thuis wonen niet langer kan. Op zo'n moment is het beter wanneer iemand wordt opgenomen in een instelling. Bijna altijd gaat dit vrijwillig, maar soms niet.

BOPZ-procedure

Bij een onvrijwillige opname wordt de BOPZ-procedure gevolgd. BOPZ staat voor Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen.

De BOPZ is bedoeld om de rechten van cliënten die onvrijwillig zijn opgenomen te beschermen. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt 'het afwenden van gevaar' voor de personen zelf en voor hun omgeving.

Voor wie?

De wet geldt voor mensen die niet opgenomen willen worden en ook voor mensen die niet kunnen aangeven of ze willen worden opgenomen. Meestal gaat het om mensen met een psychiatrische aandoening of met een verstandelijke handicap. Maar ook om dementerende ouderen.

Hoe werkt het?

Het CIZ onderzoekt of iemand moet worden opgenomen. Er komt dan een onderzoeker van het CIZ bij u thuis. Het CIZ onderzoekt of een opname noodzakelijk is. En of degene om wie het gaat bereid is te worden opgenomen.

Toont diegene verzet, dan is een rechterlijke machtiging of in bewaringstelling nodig om opname mogelijk te maken.

Toont diegene geen bereidheid, maar ook geen verzet? Dan kan diegene worden opgenomen via de Wet Bopz.

Welke instellingen?

Instellingen die vaak met een BOPZ-procedure werken zijn de GGz (psychiatrie), verzorgings- en verpleeghuizen, psychogeriatrische zorg, verslavingszorg en instellingen voor verstandelijk of meervoudig gehandicapten.

Bewindvoering

Als iemand niet meer in staat is om zelfstandig te wonen en gedwongen moet worden opgenomen, zal ook de vraag ontstaan hoe de financiën moeten worden beheerd. Dit wordt ook wel bewindvoering genoemd.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet Bopz kunt u vinden op Dwangindezorg.nl, een website van de Rijksoverheid.