Home   Onderwerpen   Werk   Uitkeringen   Bijstand

Bijstand

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u in Nederland woont en niet genoeg verdient om van rond te komen.

Heeft u recht op bijstand?

U krijgt alleen bijstand als u geen andere uitkering of tegemoetkoming kunt krijgen. Bijvoorbeeld een WW-uitkering of studiefinanciering.

Een bijstandsuitkering is bedoeld om de periode totdat u weer een baan heeft, te overbruggen. Met een bijstandsuitkering bent u in principe verplicht om te solliciteren.

Het UWV en de gemeente

Om een bijstandsuitkering aan te vragen gaat u eerst naar Werk.nl, de website van het UWV. U schrijft zich daar in als werkzoekende bij het UWV.

Daarna kunt u online, met uw DigiD, een bijstandsuitkering aanvragen.

Heeft u (nog) geen DigiD, dan wordt op de website uitgelegd hoe u deze kan aanvragen. Heeft u geen internetaansluiting dan kunt u naar Baanbrekers, Zanddonkweg 14 in Waalwijk. Zij kunnen u ondersteuning bieden.

Op gesprek

U komt daarna binnen twee werkdagen tussen 09.00-12.00uur naar Baanbrekers. Hier kunt u zich melden voor een uitkering. Let op: neem een geldig identiteitsbewijs mee!

Bericht over de uitkering

Binnen acht weken ontvangt u bericht van de sociale dienst. Heeft u recht op een bijstandsuitkering? Dan krijgt u deze toegekend vanaf de dag dat u zich heeft gemeld bij UWV. Nooit vanaf een eerdere datum.

Voor meer informatie: Baanbrekers, Zanddonkweg 14 in Waalwijk. Telefoon: 0416-67 10 00

Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken, die u niet zelf kunt betalen, kunt u aanspraak maken op de bijzondere bijstand.
Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld:

 • De eigen bijdrage voor thuiszorg.
 • De eigen bijdrage voor rechtsbijstand.
 • De eigen bijdrage voor zorgkosten, bijv. voor de tandarts.
 • Extra kosten voor een dieet.
 • Kosten voor het vaker wassen van kleding, vanwege bijv. een handicap.
 • Het kan ook gaan om extra kosten die u maakt door een verhuizing of echtscheiding.

Meer informatie over bijzondere bijstand vind u in de folder van Baanbrekers.

Baanbrekers bekijkt per geval of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoeveel u dan krijgt.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. De bijstand valt onder de Participatiewet. In deze wet zijn een aantal nieuwe regels voor de bijstand vastgelegd.

Strengere eisen

Als u in de bijstand zit, moet u aan strengere eisen voldoen dan voorheen.

 • verhuisplicht: kunt u elders een baan krijgen, dan moet u verhuizen.
 • taalvaardigheid: als uw Nederlands niet goed is, moet u de taal leren. U moet goed genoeg Nederlands spreken om te kunnen werken.
 • netjes op sollicitatiegesprek: u moet er verzorgd uitzien en u netjes gedragen, als u een sollicitatiegesprek heeft.

Voldoet u niet aan deze plichten, dan kunt u in sommige gevallen worden gekort op uw uitkering. Baanbrekers bepaalt dit.

Ook moet u als bijstandsgerechtigde er rekening mee houden dat er een tegenprestatie kan worden gevraagd. En dat u misschien minder uitkering krijgt vanwege de kostendelersnorm.

Tegenprestatie

De gemeente kan mensen met een bijstandsuitkering vragen om een tegenprestatie. Wie een bijstandsuitkering ontvangt, moet daar dan iets voor terugdoen. Gemeentes beslissen zelf aan wie ze een tegenprestatie vragen en hoe ze die invullen.

Individuele toeslag

Als u lang van weinig moet rondkomen bestaat de individuele toeslag. Deze kunt u aanvragen wanneer inwoners minimaal vijf jaar in de bijstand zitten. En inwoners die al vijf jaar leven van een inkomen dat minder is dan 105% van de geldende bijstandsnorm.

Baanbrekers vergelijkt uw inkomen met het bedrag dat u zou ontvangen als u een uitkering van Baanbrekers zou krijgen.

Wanneer u gepensioneerd bent, dan heeft u geen recht op individuele toeslag.

U vraagt de individuele toeslag aan via Baanbrekers

Taal leren

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt spreken en schrijven. Kunt u dit niet? En probeert u het ook niet te leren? Dan mag de gemeente uw uitkering verlagen.

Wilt u beter Nederlands leren? Kijk dan eens bij de tips.

Informatie

Voor informatie en advies kunt u terecht bij Baanbrekers, Zanddonkweg 14 in Waalwijk, elke werkdag van 09.00-12.00uur.Telefonisch spreekuur: elke werkdag van 10.00-12.00uur.

Kostendelersnorm

Heeft u recht op bijstand en woont u samen met iemand anders? Dan krijgt u een lagere uitkering. De hoogte hangt af van met hoeveel mensen u samenwoont.

Voor sommige huisgenoten wordt een uitzondering gemaakt. Deze groepen tellen niet mee voor de berekening:

 • Studenten of leerlingen aan een BBL-opleiding.
 • Jongeren tot 21 jaar.
 • Huisgenoten waarmee een 'commerciële relatie' bestaat. Bijvoorbeeld omdat u een kamer huurt van uw huisgenoot. Of u verhuurt zelf een kamer.